Přeskočit na obsah

IROP Výzva č. 38 Rozvoj infrastruktury komunitních center

Dotace je určena na vznik komunitních center. Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za účelem realizace sociálních, vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit s cílem zlepšit sociální situaci jednotlivců a komunity jako celku. 

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat do 31. 10. 2016 do 16.00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Kraje, organizace zřizované a zakládané kraji, obce, organizace zřizované a zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované a zakládané dobrovolnými svazky obcí, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace.

Typy podporovaných projektů:

 • Výstavba, rekonstrukce a úpravy objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center včetně sociálních služeb, budou-li v projektu poskytovány;
 • nákup budov;
 • vybavení pro zajištění provozu zařízení.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace činí více jak 141 mil. Kč.
 • Minimální výše dotace je 500 tis. Kč a maximální výše dotace je 20 mil. Kč na jeden projekt.
 • Maximální míra podpory činí 90 % pro kraje, obce, dobrovolné svazky obcí a jimi zřizované organizace. Pro ostatní žadatele je maximální míra dotace 95 % celkových nákladů.
 • Financování formou ex post.

Specifika a omezení:

 • Realizace projektů se týká území správního obvodu obcí s rozšířenou působností, ve kterém se nenachází sociálně vyloučené lokality, mimo území hl. m. Prahy.
 • Projekty nesmí být ukončeny před podáním žádosti o podporu, nejpozději však do 31. 12. 2019.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7703”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru