Přeskočit na obsah

IROP Výzva č. 39 Rozvoj infrastruktury komunitních center v SVL

Dotace je určena na vznik komunitních center. Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za účelem realizace sociálních, vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit s cílem zlepšit sociální situaci jednotlivců a komunity jako celku. 

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat do 31. 10. 2016 do 16.00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Kraje, organizace zřizované a zakládané kraji, obce, organizace zřizované a zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované a zakládané dobrovolnými svazky obcí, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace.

Typy podporovaných projektů:

 • Výstavba, rekonstrukce a úpravy objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center včetně sociálních služeb, budou-li v projektu poskytovány;
 • nákup budov;
 • vybavení pro zajištění provozu zařízení.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace činí více jak 329 mil. Kč.
 • Minimální výše dotace je 500 tis. Kč a maximální výše dotace je 20 mil. Kč na jeden projekt.
 • Maximální míra podpory činí 90 % pro kraje, obce, dobrovolné svazky obcí a jimi zřizované organizace. Pro ostatní žadatele je maximální míra dotace 95 % celkových nákladů.
 • Financování formou ex post.

Specifika a omezení:

 • Realizace projektů se týká území správního obvodu obcí s rozšířenou působností, ve kterém se nachází sociálně vyloučené lokality, mimo území hl. m. Prahy.
 • Projekty nesmí být ukončeny před podáním žádosti o podporu, nejpozději však do 31. 12. 2019.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj
[mpress_banner banner=“7703”]

1 komentář na “IROP Výzva č. 39 Rozvoj infrastruktury komunitních center v SVL”

 1. Dobrý den,

  měla bych zájem o poskytnutí této dotace. Zítra mám cestu do Hradce Králové, nemohla bych si s někým dát schůzku. Mé telefonní číslo je 777 070 819

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru