Přeskočit na obsah

IROP Výzva č.4 Aktivity vedoucí k úplnému elektronickému podání

Dotaci mohou získat oprávnění žadatelé na projekty, které jsou zaměřeny na zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT.

Příjem žádostí:

 • Příjem žádostí od 17. 9. 2015 do 14. 12. 2017.
 • Žádost se podává elektronicky v MS2014+ prostřednictvím formuláře, který naleznete na webových stránkách https://mseu.mssf.cz.

Příjemce podpory:

 • Organizační složky státu.
 • Příspěvkové organizace organizačních složek státu.
 • Státní organizace.
 • Státní podniky.
 • Kraje.
 • Organizace zřizované nebo zakládané kraji.
 • Obce (kromě Prahy a jejích částí).
 • Organizace zřizované nebo zakládané obcemi (kromě Prahy a jejích částí).

 Typy podporovaných projektů:

 • Aktivity vedoucí k úplnému elektronickému podání, tedy vytvoření podpůrných služeb elektronického podání, vytvoření samoobslužných míst proúplné elektronické podání, elektronizace formulářů veřejné správy , implementace identifikace a autentizace ve smyslu nařízení eIDAS pro využívání služeb eGovernmentu prostřednictvím kontaktních míst a podpora sdílení identitních služeb na národní a regionální úrovni.
 • Vytvoření bezpečného mechanismu poskytování a využívání údajů jako součást referenčního rozhraní informačních systémů veřejné správy z jednotlivých agendových systémů v návaznosti na referenční údaje základních registrů s využitím funkcionality EgonServiceBus a vytvoření mechanismu pro odstraňování nekonzistencí nereferenčních údajů o subjektech práva v jednotlivých agendových systémech.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt vč. DPH: 1 000 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt vč. DPH: 120 000 000 Kč
 • Na hlavní aktivitu projektu musí být zaměřeno minimálně 85 % způsobilých výdajů projektu.
 • Míra podpory: Evropský fond pro regionální rozvoj — 85 % státní rozpočet — 5 %.

Specifika a omezení:

 • Realizace projektu musí být ukončena nejpozději 30. 6. 2019.
 • Realizace projektu může být rozdělena na etapy. Etapa nesmí být kratší než tři měsíce.
 • Území realizace: Území celé ČR mimo území hl. m. Prahy.
 • K žádosti o podporu je potřeba mít zřízený elektronický podpis.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj:

[mpress_banner banner=“7703”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru