Přeskočit na obsah

IROP Výzva č. 40 Vybrané úseky silnic II. a III. třídy – integrované projekty IPRÚ

Podpora v této výzvě je poskytována projektům zaměřeným na rekonstrukce, modernizace či výstavbu vybraných úseků silnic II. třídy a vybraných úseků silnic III. třídy, které plní funkce silnic vyšší třídy, na území aglomerací České Budějovice, Karlovy Vary, Zlín, Liberec a Jablonec nad Nisou.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 29. 7. 2016 do 31. 12. 2019 do 14.00 hodin.
 • Posunutí data z 31. 12. 2019 na 31. 10. 2022.

Příjemci podpory:

 • Oprávněnými žadateli jsou kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji za účelem výkonu vlastnických práv a povinností k silnicím II. a III. třídy.

Typy podporovaných projektů:

 • Rekonstrukce, modernizace či výstavba silnic.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace je téměř 890 mil. Kč.
 • Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů není stanovena.
 • Projekty budou financovány do 85–90 % celkových nákladů.
 • Financování formou ex-post.

Specifika a omezení:

 • Realizace projektů se týká prioritně regionální silniční sítě na území aglomerací České Budějovice, Karlovy Vary, Zlín, Liberec a Jablonec nad Nisou, vymezených ve schválených integrovaných strategiích rozvoje území.
 • V odůvodněných případech je možný přesah realizace projektu za hranice vymezeného území u vedených aglomerací, např. pokračování výstavby, rekonstrukce či modernizace úseku silnic za hranicí aglomerace. Výdaje spojené s realizací projektu za hranicí aglomerace jsou nezpůsobilé.
 • Lhůta pro ukončení projektů je 30. 6. 2023.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru