Přeskočit na obsah

IROP Výzva č. 50 Udržitelná doprava — integrované projekty ITI

Dotace na podporu udržitelné dopravy budou poskytovány na území největších metropolitních oblastech celostátního významu včetně jejich funkčního zázemí. Jedná se o oblasti – Pražská, Brněnská a Plzeňská metropolitní oblast a Hradecko-pardubická, Olomoucká, Ostravská a Ústecko-chomutovská aglomerace. Přesné vymezení území pro realizaci projektů je uvedeno v integrované strategii ITI.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 15. 9. 2016 do 31. 12. 2019, 14:00.
 • Posunutí data z 31. 12. 2019 na 31. 10. 2022.

Příjemci podpory:

 • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb. (Správa železniční dopravní cesty, s. o. a obchodní společnosti), Ministerstvo dopravy ČR.

Typy podporovaných projektů:

 • Terminály a parkovací systémy: 
  • Výstavba a modernizace přestupních terminálů a samostatných parkovacích systémů.
 • Telematika pro veřejnou dopravu: 
  • Zavedení nebo modernizace dopravní telematiky (inteligentních dopravních systémů) pro veřejnou dopravu.
 • Nízkoemisní a bezemisní vozidla: 
  • Pořízení nízkoemisních a bezemisních vozidel pro veřejnou dopravu.
 • Bezpečnost dopravy:
  • Rekonstrukce, modernizace a výstavba komunikací pro pěší.
 • Cyklodoprava:
  • Rekonstrukce, modernizace a výstavba komunikací pro cyklisty a liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru pozemních komunikací.

Forma a výše podpory:

 • Celková částka dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 5 912 241 050 Kč.
  • Státní rozpočet – max. 1 043 336 656 Kč.
  • Alokace výzvy z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) odpovídá souhrnu požadavků nositelů ITI na financování projektů ve SC 1.2 uvedených ve strategiích ITI.
  • Maximální celková částka dotace z EFRR pro jednotlivé aglomerace bude stanovena podle údajů uvedených ve schválených strategiích ITI.
 • Výše podpory 85 — 100 % celkových způsobilých nákladů (dle žadatele).
 • Terminály a parkovací systémy Minimální výše celkových způsobilých výdajů není stanovena. Maximální výše podpory (EFRR + SR) na jeden projekt je 100 mil. Kč.
 • Telematika pro veřejnou dopravu, Nízkoemisní a bezemisní vozidla, Bezpečnost dopravy a Cyklodoprava Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů není stanovena.

Specifika a omezení:

 • Ukončení realizace projektu do 30. 6. 2023.
 • U aktivit Telematika pro veřejnou dopravu a Nízkoemisní a bezemisní vozidla musí mít území aglomerace (obec zahrnutá do aglomerace ve strategii ITI) z realizace projektu prokazatelně úplný nebo převažující prospěch.
 • U aktivit Bezpečnost dopravy a Cyklodoprava je možný v odůvodněných případech přesah realizace projektu za hranice vymezeného ITI uvedených aglomerací, např. pokračování výstavby, rekonstrukce či modernizace úseku komunikace pro pěší nebo cyklisty za hranicí aglomerace. Výdaje spojené s realizací projektu za hranicí aglomerace jsou vždy nezpůsobilé.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru