Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

IROP Výzva č. 51 Udržitelná doprava – integrované projekty IPRÚ

shutterstock_153412091.jpg
Share Button

Dotace na podporu udržitelné dopravy budou poskytovány v Českých Budějovicích, Jihlavě, Karlových Varech, Liberci – Jablonci nad Nisou, Mladé Boleslavi a Zlíně a ve funkčním zázemí těchto měst. Integrované projekty IPRÚ musí být v souladu se schválenou integrovanou strategií IPRÚ a slouží k naplnění cílů v ní stanovených.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 15. 9. 2016 do 31. 10. 2022, 14:00.

Příjemci podpory:

 • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb. (Správa železniční dopravní cesty, s. o. a obchodní společnosti), Ministerstvo dopravy ČR.

Typy podporovaných projektů:

 • Výstavba a modernizace přestupních terminálů a samostatných parkovacích systémů.
 • Zavedení nebo modernizace dopravní telematiky (inteligentních dopravních systémů) pro veřejnou dopravu.
 • Pořízení nízkoemisních a bezemisních vozidel pro veřejnou dopravu.
 • Rekonstrukce, modernizace a výstavba komunikací pro pěší.
 • Rekonstrukce, modernizace a výstavba komunikací pro cyklisty a liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru pozemních komunikací.

Forma a výše podpory:

 • Aktivita Terminály a parkovací systémy: Minimální výše celkových způsobilých výdajů není stanovena. Maximální výše podpory (EFRR + SR) na jeden projekt je 100 mil. Kč.
 • Aktivity Telematika pro veřejnou dopravu, Nízkoemisní a bezemisní vozidla, Bezpečnost dopravy a Cyklodoprava: Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů není stanovena.
 • Výše podpory 85 – 100 % celkových způsobilých nákladů (dle žadatele).

Specifika a omezení:

 • Ukončení realizace projektu do 30. 6. 2023.
 • Území realizace je území aglomerace vymezené ve schválené strategii IPRÚ. U aktivit Telematika pro veřejnou dopravu a Nízkoemisní a bezemisní vozidla – Území aglomerace (obec zahrnutá do aglomerace ve strategii IPRÚ) musí mít z realizace projektu prokazatelně úplný nebo převažující prospěch.

  U aktivit Bezpečnost dopravy a Cyklodoprava – V odůvodněných případech je možný přesah realizace projektu za hranice vymezeného IPRÚ uvedených aglomerací, např. pokračování výstavby, rekonstrukce či modernizace úseku komunikace pro pěší nebo cyklisty za hranicí aglomerace. Výdaje spojené s realizací projektu za hranicí aglomerace jsou vždy nezpůsobilé.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>