Přeskočit na obsah

IROP Výzva č. 55 Kulturní dědictví – integrované projekty CLLD

Dotace na revitalizaci vybraných památek - obnova památek, restaurování části památek a mobiliářů, odstraňování přístupových bariér, zvýšení ochrany památky a jejího zabezpečení, rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů a budování nových expozic a depozitářů, digitalizace památek a mobiliářů, obnova parků a zahrad u souboru památek, modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí; zefektivnění ochrany a využívání sbírkových fondů a jejich zpřístupnění (Muzea) a zefektivnění ochrany a využívání knihovních fondů a jejich zpřístupnění (Knihovny).

Příjem žádostí:

 • Žadatelé mohou žádosti o podporu podávat do 31. 10. 2022.

Příjemci podpory:

 • Aktivita Památky: Vlastníci památek nebo subjekty s právem hospodaření (podle zápisu v katastru nemovitostí) kromě fyzických osob nepodnikajících.
 • Aktivita Muzea: Vlastníci muzeí nebo subjekty s právem hospodaření podle zápisu v katastru nemovitostí.
 • Aktivita Knihovny: Knihovny zřízené podle §3 odst. 1 písm. b) zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, nebo podle §10 odst. 2 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, v případě, že plní funkci krajské knihovny. Zřizovatelé knihoven zřízených podle §3 odst. 1 písm. b) zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, nebo podle §10 odst. 2 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb v případě, že plní funkci krajské knihovny.

Typy podporovaných projektů:

 • Aktivita Památky:
  • Obnova památek.
  • Restaurování části památek a mobiliářů.
  • Odstraňování přístupových bariér.
  • Zvýšení ochrany památky a jejího zabezpečení.
  • Rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů a budování nových expozic a depozitářů.
  • Digitalizace památek a mobiliářů.
  • Obnova parků a zahrad u souboru památek.
  • Modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí.
 • Aktivita Muzea: Zefektivnění ochrany a využívání sbírkových fondů a jejich zpřístupnění.
 • Aktivita Knihovny: Zefektivnění ochrany a využívání knihovních fondů a jejich zpřístupnění

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů: ŘO IROP nestanovil.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 99 000 000 Kč.
 • Celková částka dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj – 290 938 000 Kč.
 • Míra podpory až 95 % celkových způsobilých nákladů.

Specifika a omezení:

 • Území realizace: Území MAS vymezené ve schválené strategii CLLD.
 • Předmětem podpory nebudou komerční turistická zařízení jako volnočasová zařízení, lázeňské provozy, ubytovací a stravovací zařízení.
 • Datum ukončení realizace projektu do 30. 6. 2023.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru