Přeskočit na obsah

IROP Výzva č. 58 „Infrastruktura pro předškolní vzdělávání — integrované projekty ITI”

Podpora bude poskytnuta na zvýšení kapacity mateřských škol provozovaných podle zákona č. 561/2004 Sb. a zapsaných do Rejstříku škol a školských zařízení, dětských skupin, služeb péče o děti, spolků zajišťujících péči o děti do 3 let a předškolní vzdělávání dětí (např. lesní školky, mateřská centra, předškolní kluby).

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 10. 11. 2016 do 31. 10. 2022.

Příjemci podpory:

 • Zařízení péče o děti do 3 let, školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit v oblasti předškolního vzdělávání a péče o děti.
 • Kraje, organizace zřizované kraji, organizace zakládané kraji.
 • Obce, organizace zřizované obcemi, organizace zakládané obcemi.
 • Nestátní neziskové organizace.
 • Církve a církevní organizace.
 • Organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu.

Typy podporovaných projektů:

 • Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti do tří let, dětských skupin a mateřských škol v území, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit.

Forma a výše podpory:

 • Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů není stanovena.
 • Míra podpory:
  • Organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, státní vysoké školy: 100 %.
  • Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení, které jsou zapsány ve školském rejstříku: 90 %.
  • Kraje, obce a jimi zřizované organizace: 90 %.
  • Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost, jejichž hlavním účelem činnosti není vytváření zisku a současně vykonávají veřejně prospěšnou činnost v oblasti školství, nebo v oblasti vzdělávání, školení a osvěty: 95 %.
  • Veřejné vysoké školy a výzkumné organizace: 95 %.
  • Ostatní subjekty neobsažené ve výše uvedených kategoriích: 85 %.

Specifika a omezení:

 • Území realizace je území aglomerace vymezená ve schválené strategii Pražské a Brněnské metropolitní oblasti a Olomoucké aglomerace, mimo území hlavního města Prahy.
 • Žádosti se podávají elektronicky prostřednictvím MS2014+.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru