Přeskočit na obsah

IROP Výzva č. 60 „Sociální infrastruktura — integrované projekty ITI”

Dotace na projekty deinstitucionalizace sociálních služeb, Rozvoj sociálních služeb a na podporu sociálního bydlení. Ve výzvě je připraveno 1 202 620 000 Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a mohou být realizovány na území Brněnské a Plzeňské metropolitní oblasti a  Ústecko-chomutovské aglomerace.

Příjem žádostí:

 • Zahájení příjmu žádostí o podporu: 29. 11. 2016.
 • Ukončení příjmu žádostí o podporu: 31. 10. 2022.

Příjemci podpory:

 • Aktivita Deinstitucionalizace sociálních služeb a Rozvoj sociálních služeb — kraje a organizace zřizované a zakládané kraji, obce a organizace zřizované a zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované a zakládané dobrovolnými svazky obcí, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace.
 • Aktivita Rozvoj komunitních center — kraje a organizace zřizované a zakládané kraji, obce a organizace zřizované a zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované a zakládané dobrovolnými svazky obcí, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace.
 • Aktivita Sociální bydlení — obce, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace.

Typy podporovaných projektů:

 • Deinstitucionalizace sociálních služeb —  budování zázemí pro sociální služby definované zákonem o sociálních službách (více viz text výzev a Specifická pravidla). Podporované služby nemohou být určeny výlučně pro seniory.
 • Rozvoj sociálních služeb - nákup objektů, zařízení a vybavení, výstavba a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami. Podporované služby nemohou být určeny výlučně pro seniory.
 • Rozvoj komunitních center —  výstavba, rekonstrukce a úpravy objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center včetně sociálních služeb, budou-li v projektu poskytovány; nákup budov a vybavení pro zajištění provozu zařízení.
 • Sociální bydlení - pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení.

Forma a výše podpory:

 • Aktivity Deinstitucionalizace sociálních služeb, Rozvoj sociálních služeb a Rozvoj komunitních center: 
  • Minimální výše způsobilých výdajů není stanovena.
  • Maximální výše způsobilých výdajů není stanovena.
 • Aktivita Sociální bydlení: 
  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů není stanovena.
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů v režimu de minimis SOHZ za dvě rozhodná období a běžný fiskální rok v souladu s nařízením č. 360/2012 (Obce: 15 000 000 Kč a NNO, církve a církevní organizace: 14 210 000 Kč).

Specifika a omezení:

 • Území realizace jsou Brněnské a Plzeňské metropolitní oblasti a Ústeckochomutovské aglomerace vymezené ve schválené strategii ITI.

Doplňující informace:

Máte-li zájem, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru