Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

IROP Výzva č. 62 „Sociální infrastruktura – integrované projekty CLLD“

shutterstock_153866099.jpg
Share Button

Dotace na projekty deinstitucionalizace sociálních služeb, Rozvoj sociálních služeb a na podporu sociálního bydlení. Na výzvu ŘO IROP budou navazovat výzvy MAS, které mohou upřesnit podmínky pro realizaci projektů na jejich území. Zpracování žádosti o podporu v MS2014+ je možné provádět po vyhlášení výzvy MAS.

Příjem žádostí:

 • Zahájení příjmu žádostí o podporu: 29. 11. 2016.
 • Ukončení příjmu žádostí o podporu: 31. 10. 2022.

Příjemci podpory:

 • Aktivita Deinstitucionalizace sociálních služeb a Rozvoj sociálních služeb - kraje a organizace zřizované a zakládané kraji, obce a organizace zřizované a zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované a zakládané dobrovolnými svazky obcí, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace.
 • Aktivita Rozvoj komunitních center – kraje a organizace zřizované a zakládané kraji, obce a organizace zřizované a zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované a zakládané dobrovolnými svazky obcí, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace.
 • Aktivita Sociální bydlení – obce, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace.

Typy podporovaných projektů:

 • Deinstitucionalizace sociálních služeb -  budování zázemí pro sociální služby definované zákonem o sociálních službách (více viz text výzev a Specifická pravidla). Podporované služby nemohou být určeny výlučně pro seniory.
 • Rozvoj sociálních služeb - nákup objektů, zařízení a vybavení, výstavba a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami. Podporované služby nemohou být určeny výlučně pro seniory.
 • Rozvoj komunitních center -  výstavba, rekonstrukce a úpravy objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center včetně sociálních služeb, budou-li v projektu poskytovány; nákup budov a vybavení pro zajištění provozu zařízení.
 • Sociální bydlení - pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení.

Forma a výše podpory:

 • Aktivity Deinstitucionalizace sociálních služeb, Rozvoj sociálních služeb a Rozvoj komunitních center:
  • Minimální výše způsobilých výdajů není stanovena.
  • Maximální výše způsobilých výdajů není stanovena.
 • Aktivita Sociální bydlení:
  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů není stanovena.
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů v režimu de minimis SOHZ za dvě rozhodná období a běžný fiskální rok v souladu s nařízením č. 360/2012 (Obce: 15 000 000 Kč a NNO, církve a církevní organizace: 14 210 000 Kč).
 • Míra podpory je 95 % celkových způsobilých nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Území realizace je území MAS vymezené ve schválené strategii CLLD.
 • Terénní sociální služby v aktivitách Deinstitucionalizace sociálních služeb, Rozvoj sociálních služeb a Rozvoj komunitních center – území MAS (obec zahrnutá do MAS) musí mít z realizace projektu prokazatelně úplný nebo převažující prospěch.

Doplňující informace:

Máte-li zájem, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>