Přeskočit na obsah

IROP Výzva č. 65 Sociální podnikání — integrované projekty CLLD

Dotace na vznik nového sociálního podniku, a to založením nového podnikatelského subjektu a rozšířením stávajícího podniku, který v době podání žádosti není sociálním podnikem. Dále rozšíření podniku v rámci stávajícího podnikatelského subjektu, rovněž bude podpořeno rozšíření stávajících nebo vznik nových podnikatelských aktivit OSVČ.

Příjem žádostí:

 • Zahájení příjmu žádostí o podporu: 16. 12. 2016.
 • Ukončení příjmu žádostí o podporu: 31. 10. 2022.

Příjemci podpory:

 • Osoby samostatně výdělečně činné podle zákona.
 • Obchodní korporace vymezené zákonem.
 • Nestátní neziskové organizace.
 • Církve a církevní organizace.

Typy podporovaných projektů:

 • Vznik nového sociálního podniku — založením nového podnikatelského subjektu, rozšířením stávajícího podniku, který v době podání žádosti není sociálním podnikem.
 • Rozšíření podniku — v rámci stávajícího podnikatelského subjektu, který je v době podání žádosti sociálním podnikem a splňuje principy sociálního podnikání a zároveň dochází k jednomu z následujících kroků: 
  • rozšíření nabízených produktů a služeb,
  • rozšíření prostorové kapacity podniku,
  • zavedení nových technologií výroby,
  • zefektivnění procesů podniku.
 • Rozšíření musí být propojené s personálním rozšířením.
 • Rozšíření stávajících nebo vznik nových podnikatelských aktivit OSVČ.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů: není stanovena.
 • Maximální výše podpory z EFRR: do výše nevyčerpaného limitu podpory de minimis.
 • Míra podpory činí 85 % z celkových způsobilých nákladů.

Specifika a omezení:

 • Projekty mohou být realizovány na území MAS (místních akčních skupin), které si podporu sociálního podnikání zvolili jako jednu ze svých priorit.

Doplňující informace:

Máte-li zájem, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7703”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru