Přeskočit na obsah

IROP Výzva č. 66 Infrastruktura pro vzdělávání — integrované projekty ITI

Ve výzvě bude podporována aktivita infrastruktura základních škol, infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol. Další podporovanou aktivitou bude infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání.

Příjem žádostí:

  • Žádosti o dotaci lze podávat od 5. 1. 2017 do 31. 10. 2022.

Příjemci podpory:

  • Kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

Typy podporovaných projektů:

  • Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).
  • Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování bezbariérovosti škol.
  • Zvýšení kapacity škol ve vazbě na území se sociálně vyloučenou lokalitou, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše způsobilých výdajů: není stanovena.
  • Maximální výše způsobilých výdajů: není stanovena.
  • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu dle typu žadatele.

Specifika a omezení:

  • Území vymezené ve strategiích ITI – Pražské, Brněnské, Plzeňské metropolitní oblasti, Ostravské, Olomoucké, Ústecko-Chomutovské a Hradecko-Pardubické aglomeraci. Rozhodující není sídlo žadatele, ale místo realizace projektu. Mimo území hl. m. Prahy.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhjete nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru