Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

IROP Výzva č. 69 Integrovaný záchranný systém – integrované projekty CLLD

Share Button

Ve výzvě bude podporována aktivita Technika pro IZS a Stanice IZS. V jedné žádosti o podporu nelze kombinovat aktivity „Technika pro IZS“ a „Stanice IZS“.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 3. 3. 2017 do 31. 10. 2022.

Příjemci podpory:

 • Ministerstvo vnitra – generální ředitelství HZS ČR; hasičské záchranné sbory krajů; Záchranný útvar HZS ČR; obce, které zřizují jednotky požární ochrany; Ministerstvo vnitra – Policejní prezidium ČR; krajská ředitelství Policie ČR; kraje; státní organizace, která zřizuje jednotku HZS podniku s územní působností.

Typy podporovaných projektů:

 • Aktivita Technika pro integrovaný záchranný systém.
  • Posílení vybavení základních složek integrovaného záchranného systému technikou a věcnými prostředky k zajištění jejich připravenosti s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům.
 • Aktivita Stanice integrovaného záchranného systému.
  • Zajištění adekvátní odolnosti stanic IZS s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše způsobilých výdajů: není stanovena.
 • Maximální výše způsobilých výdajů: 99 mil. Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu: 95 %.

Specifika a omezení:

 • Území realizace: Území MAS vymezené ve schválené strategii CLLD. Výdaje spojené s realizací projektu za hranicí území MAS jsou vždy nezpůsobilé.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhjete nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>