Přeskočit na obsah

IROP Výzva č. 71 Deinstitucionalizace psychiatrické péče — integrované projekty CLLD

Dotace na zřizování nových či rekonstrukce stávajících zařízení pro poskytování komunitní péče, tzn. Centra duševního zdraví, stacionáře se zaměřením na psychoterapeutické služby a psychiatrické ambulance s rozšířenou péčí a dále také zařízení a vybavení mobilních komunitních týmů.

Příjem žádostí:

 • Žádosti se podávají od 5. 4. 2017, 16:00 hod. do 31. 10. 2022, 14:00.

Příjemce podpory:

 • Kraje.
 • Organizace zřizované kraji.
 • Organizace zakládané kraji.
 • Obce.
 • Organizace zřizované obcemi.
 • Organizace zakládané obcemi.
 • Dobrovolné svazky obcí.
 • Organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí.
 • Organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí.
 • Nestátní neziskové organizace.
 • Církve.
 • Církevní organizace.
 • Obchodní společnosti poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů.
 • Další subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů.

Typy podporovaných projektů:

 • Zřizování nových či rekonstrukce stávajících zařízení pro poskytování komunitní péče.
 • Vybavení mobilních komunitních týmů.

Forma a výše podpory:

 • Celková částka dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj činí 190 000 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj je 95 %.
 • Minimální výše způsobilých výdajů není stanovena.
 • Maximální výše způsobilých výdajů je 40 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Projekt musí být realizován od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2023.
 • Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu.
 • Území realizace je území aglomerace vymezené ve schválené strategii CLLD. Výdaje spojené s realizací projektu za hranicí území MAS jsou vždy nezpůsobilé.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj
[mpress_banner banner=“7703”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru