Přeskočit na obsah

IROP Výzva č. 81 Rozvoj sociálních služeb

Podpora je zaměřena na infrastrukturu pro dostupnost a rozvoj sociální služby. Jedná se konkrétně o nákup objektů, zařízení a vybavení, výstavbu, stavební úpravy, či rekonstrukce původních objektů. Cílem je vytvořit podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb pro osoby sociálně vyloučené či ohrožené sociálním vyloučením a osoby se zdravotním postižením.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 28. 6. do 29. 11. 2018.

Příjemci podpory:

 • O finanční podporu mohou žádat kraje, organizace zřizované kraji, organizace zakládané kraji, obce, organizace zřizované obcemi, organizace zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí, organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace.

Typy podporovaných projektů:

 • Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby: 
  • Podporován bude nákup objektů, zařízení a vybavení, výstavba a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami. Sociální služby jsou definovány zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů.
 • Projekty se zaměří na podporu infrastruktury níže uvedených služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: 
  • Domovy se zvláštním režimem, domovy pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, osobní asistence, denní stacionáře, týdenní stacionáře, azylové domy.

Forma a výše podpory:

 • Celková částka dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj – 150 000 000 Kč.
  • Státní rozpočet – 26 470 588 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj – 85 %.
  • Státní rozpočet — 5 — 15 % dle kategorie žadatele.
 • Minimální výše způsobilých výdajů: 500 000 Kč.
 • Maximální výše způsobilých výdajů: 60 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Projekty budou realizovány na celém území ČR mimo území hl. m. Prahy. Jedná se o obce s rozšířenou působností, na jejichž území se nenachází sociálně vyloučené lokality.
 • Řídicí orgán IROP upozorňuje všechny žadatele na dokument Mapa sociálně vyloučených lokalit.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7703”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru