Přeskočit na obsah

IROP Výzva č. 84 Sociální bydlení — integrované projekty IPRÚ

Dotace na pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31. 10. 2022.

Příjemci podpory:

 • Obce.
 • Nestátní neziskové organizace.
 • Církve.
 • Církevní organizace.

Typy podporovaných aktivit:

 • Sociální bydlení.

Forma a výše podpory:

 • Celková částka dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu:
 • Evropský fond pro regionální rozvoj – 57 928 923 Kč.
 • Státní rozpočet – max. 6 815 167 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj – 85 %.
  • Státní rozpočet — obce – 5 %,  nestátní neziskové organizace – 10 %, církve – 10 %, církevní organizace – 10 %.
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů není stanovena.
 • Maximální výše podpory de minimis dle Nařízení Komise (EU) č. 360/2012:
  • Obce —  15 000 000 Kč.
  • Nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace – 14 210 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 30. 6. 2023.
 • Území aglomerace vymezené ve schváleném integrovaném plánu rozvoje území Liberecko — Jablonecké, Karlovarské, Zlínské a Mladoboleslavské aglomerace. Rozhodující není sídlo žadatele, ale místo realizace projektu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru