Přeskočit na obsah

IROP Výzva č. 86 Infrastruktura vedoucí k přechodu do škol hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života.

Dotace na stavby, přístavby, nástavby a stavební práce spojené s budováním či modernizací infrastruktury škol a školských zařízení (včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí).

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 27. 9. 2018, 14:00 do 30. 5. 2019.

Příjemci podpory:

 • Školy a školská zařízení, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu.

Typy podporovaných aktivit:

 • Stavby, přístavby, nástavby a stavební práce spojené s budováním či modernizací infrastruktury škol a školských zařízení (včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí).
 • Rekonstrukce a stavební úpravy pro zajištění bezbariérovosti škol a školských zařízení.
 • Nákup nemovitosti.
 • Pořízení vybavení.
 • Škol samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením (podle § 16 odstavce 9 a § 48 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
 • Školských poradenských zařízení, tedy pedagogicko-psychologických poraden a speciálně pedagogických center (podle § 116 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 1 000 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 99 000 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 85 %.
  • Státní rozpočet — 0 — 15 % dle kategorie žadatele.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 30. 9. 2022.
 • Projektové záměry musí být v souladu s Krajským akčním plánem vzdělávání platným k datu registrace žádosti o podporu.
 • Křížové financování není možné.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru