Přeskočit na obsah

IROP — Výzva č. 92 Infrastruktura základních škol pro uhelné regiony

Dotace na stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben základních škol za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 20. 12. 2019, 10:00 do 31. 1. 2020, 14.00.

Příjemci podpory:

 • Školy v oblasti základního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu.

Typy podporovaných aktivit:

 • Stavby, přístavby, nástavby a stavební práce spojené s budováním či modernizací infrastruktury škol (včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí);
 • rekonstrukce a stavební úpravy pro zajištění bezbariérovosti škol;
 • nákup nemovitosti pro potřeby nových učeben;
 • pořízení vybavení;
 • zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 1 000 0000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 30 000 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 95 %.
  • Státní rozpočet — 0 — 15 %  dle kategorie žadatele.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 31. 8. 2023.
 • Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu.
 • Území realizace: Území uhelných regionů (Ústecký, Karlovarský, Moravskoslezský kraj).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru