Přeskočit na obsah

IROP — Výzva č. 96 Integrovaný záchranný systém – Policie ČR a Hasičský záchranný sbor ČR

Dotace na posílení odolnosti, vybavenosti a připravenosti základních složek integrovaného záchranného systému (IZS) tak, aby mohly lépe reagovat na dopady krize související s pandemií COVID-19.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 5. 5. 2021, 14:00 nejpozději do 30. 9. 2021, 14:00.

Příjemci podpory:

 • Ministerstvo vnitra-Generální ředitelství HZS ČR.
 • Hasičské záchranné sbory krajů.
 • Záchranný útvar HZS ČR.
 • Ministerstvo vnitra-Policejní prezidium ČR.
 • Krajská ředitelství Policie ČR.
 • Organizační složky státu a jimi zřizované nebo zakládané organizace, které zajišťují vzdělávání a výcvik složek IZS.

Typy podporovaných aktivit:

 • Posílení odolnosti, vybavenosti a připravenosti základních složek integrovaného záchranného systému (IZS) tak, aby mohly lépe reagovat na dopady krize související s pandemií COVID-19: 
  • A. Posílení vybavení základních složek IZS technikou, věcnými a ochrannými prostředky.
  • B. Stanice základních složek IZS — stavby, rekonstrukce, modernizace vč. pořízení technického a technologického vybavení objektů složek IZS.
  • C. Vzdělávací a výcviková střediska složek IZS — modernizace a výstavba vzdělávacích a výcvikových středisek pro základní složky IZS včetně pořízení technického a technologického vybavení s cílem vytvořit podmínky pro kontinuální rozvoj lidských zdrojů.
  • D. Informační technologie IZS: 
   • I. rozvoj, modernizace a zvýšení dostupnosti komunikačních a informačních systémů a infrastruktury;
   • II. zvýšení kybernetické bezpečnosti informačních a komunikačních systémů v souladu se standardy kybernetické bezpečnosti podle §5 odst. 3 zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 1 000 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 1 250 000 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace: 
   • 85 % Evropský fond pro regionální rozvoj,
   • 15 % státní rozpočet.
  • Organizace zakládané organizační složkou státu: 
   • 85 % Evropský fond pro regionální rozvoj,
   • 0 % státní rozpočet.

Specifika a omezení:

 • Realizace projektu musí být ukončena nejpozději 31. 12. 2023.
 • Realizace projektu může být ukončena před podáním žádosti o podporu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru