Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

IROP – Výzva č. 99 – Rozvoj a zvýšení odolnosti poskytovatelů péče o zvlášť ohrožené pacienty

hospital-3098683__340
Share Button

Dotace na stavby, rekonstrukce a modernizace pracovišť v podporovaných lékařských oborech / pracovištích dle vymezené ohrožené cílové skupiny /a dále na pořízení přístrojového vybavení a technologií (zdravotnické techniky a zdravotnických prostředků) v podporovaných lékařských oborech / pracovištích dle vymezené ohrožené cílové skupiny.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 14. 5. 2021, 14:00 nejpozději do 21. 9. 2021, 14:00.

Příjemci podpory:

 • Subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče – poskytovatelé zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.
 • Poskytovatelé lůžkové péče definované dle ohrožené cílové skupiny pacientů (lůžková péče je zdravotní péčí, kterou nelze poskytnout ambulantně a pro její poskytnutí je nezbytná hospitalizace pacienta, lůžková péče musí být poskytována v rámci nepřetržitého provozu).

Typy podporovaných aktivit:

 • Rozvoj a zvýšení odolnosti poskytovatelů péče o zvlášť ohrožené pacienty:
  • Podpora péče o onkologické pacienty.
  • Podpora péče o pacienty s kardiovaskulárními onemocněními.
  • Podpora péče o pacienty se zvláště těžkou obezitou.
  • Podpora péče o pacienty, jejichž zdravotní stav vyžaduje doléčení v lůžkovém zdravotnickém zařízení.
  • Podpora péče o osoby s duševním onemocněním.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 20 mil. Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 250 mil. Kč.
 • Výše uvedené limity se vztahují na jeden projekt.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů za všechny předložené projekty jedním žadatelem, resp. poskytovatelem zdravotní péče /nemocnicí (dle IČZ2 ): 350 mil. Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů pro Komplexní onkologické centrum obsahující spolupracující subjekty: 400 mil. Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt:
  • Evropský fond pro regionální rozvoj – 100 %.
  • Státní rozpočet – 0%.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může předložit max. 1 projekt pro každou aktivitu/cílovou skupinu. Omezení limitu celkových způsobilých výdajů se nevztahuje na aktivitu Podpora péče o pacienty se zvláště závažnou obezitou.
 • Realizace projektu musí být ukončena nejpozději 31. 12. 2023.
 • Realizace projektu může být ukončena před podáním žádosti o podporu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>