Přeskočit na obsah

ITI Plzeňská metropolitní oblast — Výzva č. 20 „Sociální podnikání“

Dotace podporuje vznik nových a rozšíření kapacit stávajících sociálních podniků, které napomáhají ke zvýšení uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených na trhu práce.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 19. 11. 2018.

Příjemci podpory:

 • Osoby samostatně výdělečně činné.
 • Obchodní korporace.
 • Nestátní neziskové organizace.
 • Církve.
 • Církevní organizace.

Typy podporovaných aktivit:

 • Vznik nového sociálního podniku: 
  • Založením nového podnikatelského subjektu.
  • Rozšířením stávajícího podniku, který v době podání žádosti není sociálním podnikem.
 • Rozšíření podniku:
  • Rozšíření nabízených produktů a služeb.
  • Rozšíření prostorové kapacity podniku.
  • Zavedení nových technologií výroby.
  • Zefektivnění procesů podniku.
 • Rozšíření stávajících nebo vznik nových podnikatelských aktivit OSVČ.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů není stanovena.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 2 200 000 Kč.
 • Evropský fond pro regionální rozvoj — 85 %.

Specifika a omezení:

 • Dotace lze využít na území vymezené ve Strategii integrovaných územních investic plzeňské metropolitní oblasti.
 • Křížové financování není možné.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj
[mpress_banner banner=“7705”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru