Přeskočit na obsah

Jednoletý dotační program „Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015“

Statutární město Plzeň v souladu s usnesením RMP č. 749 ze dne 19. 6. 2014, Programem rozvoje kultury ve městě Plzni na léta 2009–2019 a projektem Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 vyhlašuje prostřednictvím Odboru kultury Magistrátu města Plzně Jednoleté dotační programy v oblasti kultury pro rok 2015: Jednoletý dotační program na podporu, rozvoj a prezentaci celoroční kulturní a umělecké činnosti pro rok 2015 a Jednoletý dotační program na podporu uměleckých a kulturních projektů pro rok 2015.

Příjem žádostí:

  • Do 22. září 2014.

Příjemci podpory:

  • Právnické a fyzické osoby provozující kulturní a uměleckou činnost na území statutárního města Plzeň, které jsou registrované dle zvláštních právních předpisů platných v ČR, splňují všechny zákonem předepsané podmínky pro provozování činnosti v oblasti kultury a umění a nebyly založeny za účelem zisku.

Typy podporovaných projektů:

  • Jednoletý dotační program na podporu, rozvoj a prezentaci celoroční kulturní a umělecké činnosti je neinvestiční dotace poskytovaná žadatelům, kteří nejméně po dobu 1 roku předcházejícího termínu podání žádosti prokazatelně provozují kontinuální činnost, která podporuje uměleckou tvorbu nebo kulturní aktivity občanů města Plzně a směřuje k veřejné prezentaci (vystoupení, koncert, výstava, vydání publikace apod.).
  • Veřejný prostor města jako místo pro umělecká díla a kulturní animace
  • Umělecké aktivity začínajících autorů, podpora aktivit v rámci kreativního inkubátoru Plzeň 2015
  • Umělecké a kulturní projekty pro děti a mládež, podpora uměleckého školství v Plzni
  • Kultura jako nástroj uchování kulturních hodnot a tradic
  • Rozvoj kulturních a komunitních aktivit v jednotlivých městských obvodech
  • Podpora kulturně vzdělávacích aktivit

Forma a výše podpory:

  • Na oba dotační programy bude uplatňována v návrhu rozpočtu odboru kultury na rok 2015 částka ve výši 6,95 milionů korun, z toho 5,95 milionů na  podporu uměleckých a kulturních projektů a jeden milion korun na  podporu, rozvoj a prezentaci celoroční kulturní a umělecké činnosti.

Doplňující informace:

Máte-li zájem, neváhejte nás kontaktovat. [mpress_banner banner=“7713”]

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru