Přeskočit na obsah

Město Plzeň – Jednoletý dotační program v oblasti kultury – Podpora uměleckých a kulturních projektů

Dotace na podporu oživení kulturního dění ve veřejném prostoru města Plzně prostřednictvím aktivit všech druhů umění. Podporovány budou mezioborové projekty, zejména hudební, divadelní, literární, filmové a taneční produkce, open-air galerie, přehlídky, malířská a sochařská sympozia, light a video projekce, prezentace architektury apod.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 2. října 2023 do 8. listopadu 2023 do 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající.

Typy podporovaných projektů:

 • Dotace je určena pro jednotlivce nebo spolky se sídlem na území města Plzně, kteří reprezentují město Plzeň svou činností v oblasti kultury v ostatních městech České republiky v rámci prestižních soutěží či přehlídek celostátního charakteru.
 • Podpora oživení kulturního dění ve veřejném prostoru města Plzně prostřednictvím aktivit všech druhů umění. Podporovány budou mezioborové projekty, zejména hudební, divadelní, literární, filmové a taneční produkce, open-air galerie, přehlídky, malířská
  a sochařská sympozia, light a video projekce, prezentace architektury apod. Dále budou preferovány lokální kulturní akce s víceletou tradicí (opakující se).
 • Podporovány budou nové a inovativní projekty, zejména hudební, divadelní, literární, filmové a taneční produkce apod. Důraz bude kladen na aktivní oslovení a zapojení veřejnosti a přínos projektu pro město Plzeň.

Forma a výše podpory:

 • Z dotace na projekt bude hrazeno maximálně 70 % celkových nákladů projektu (dojde-li při realizaci projektu ke snížení skutečných celkových nákladů projektu oproti plánu, nesmí být z dotace hrazeno více než 70 % těchto skutečných nákladů; část dotace přesahující 70% podíl na celkových nákladech bude v rámci vyúčtování dotace poskytovateli vrácena zpět na jeho bankovní účet).
 • Výše podpory na produkci audiovizuálních děl nesmí přesáhnout 50 % skutečných nákladů.
 • Minimální výše požadované i poskytnuté dotace činí 20 000 Kč, maximální výše požadované i poskytnuté dotace činí 300 000 Kč.
 • Celkový předpokládaný objem finančních prostředků alokovaných pro tento dotační program činí 3 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Dotační prostředky lze použít na úhradu způsobilých nákladů pouze po dobu stanovenou ve smlouvě o poskytnutí dotace. Stanovená doba vychází z předloženého projektu a časového rozmezí jeho realizace. Nejdříve však od 1. ledna 2024 a nejdéle do 31. prosince 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru