Přeskočit na obsah

Jednorázové projekty v oblasti mládeže a sportu ve Zlínském kraji

Cílem Programu je zvýšení sportovní úrovně dětí a mládeže a nabídky volnočasových aktivit ve Zlínském kraji.

Příjem žádostí:

 • Žadatel může předložit Žádost o poskytnutí dotace ve lhůtě: 
  • 1) od 22. 1. 2024 do 14. 2. 2024 do 16:00 hodin (1. kolo) – jednorázové projekty s termínem konání leden – červen 2024;
   2) od 13. 5. 2024 do 5. 6. 2024 do 16:00 hodin (2. kolo) – jednorázové projekty s termínem konání červenec – prosinec 2024.

Příjemci podpory:

 • Právnické osoby vyjma obcí a svazku obcí a organizací zřizovaných Zlínským krajem.

Typy podporovaných projektů:

 • Realizace sportovních republikových a mezinárodních projektů (tj. projekty typu Mistrovství České republiky, Mistrovství Evropy, Mistrovství světa, Evropský pohár, Světový pohár, Finále Českého poháru; jedná se o pořádání nebo účast na těchto typech projektů).
 • Realizace sportovních a mládežnických nadregionálních projektů (tj. projektu se účastní více krajů, zároveň má větší než regionální dopad nebo projekt s mezinárodní účastí).
 • Realizace sportovních a mládežnických regionálních projektů (tj. projektu se účastní pouze osoby ze Zlínského kraje a zároveň má větší než místní dopad).

Forma a výše podpory:

 • Podporované opatření Realizace sportovních republikových a mezinárodních projektů: 
  • Minimální výše dotace činí na 1 projekt: 50 000 Kč.
  • Maximální výše dotace činí na 1 projekt: 200 000 Kč.
  • Maximální míra dotace činí 40 % z celkových způsobilých výdajů projektu.
 • Podporované opatření Realizace sportovních a mládežnických nadregionálních projektů: 
  • Minimální výše dotace činí na 1 projekt: 20 000 Kč.
  • Maximální výše dotace činí na 1 projekt: 70 000 Kč.
  • Maximální míra dotace činí 50 % z celkových způsobilých výdajů projektu.
 • Podporované opatření Realizace sportovních a mládežnických regionálních projektů: 
  • Minimální výše dotace činí na 1 projekt: 10 000 Kč.
  • Maximální výše dotace činí na 1 projekt: 40 000 Kč.
  • Maximální míra dotace činí 50 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

Specifika a omezení:

 • Doba realizace projektu:
  V době realizace projektu musí žadateli způsobilé výdaje vzniknout a být jím i současně uhrazeny.
  a) 1. kolo Realizace projektu může být zahájena nejdříve dne 1. 12. 2023. Nejzazší datum pro ukončení realizace projektu je stanoveno na 31. 7. 2024.
  b) 2. kolo Realizace projektu může být zahájena nejdříve dne 1. 6. 2024. Nejzazší datum pro ukončení realizace projektu je stanoveno na 31. 1. 2025.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru