Přeskočit na obsah

Jednorázové projekty v oblasti mládeže a sportu ve Zlínském kraji

Cílem Programu je zvýšení sportovní úrovně dětí a mládeže a nabídky volnočasových aktivit ve Zlínském kraji.

Příjem žádostí:

 • Žadatel může předložit Žádost o poskytnutí dotace ve lhůtě: 
  • 1) od 24. 1. 2022 do 16. 2. 2022 do 16:00 hodin (1. kolo) – jednorázové projekty s termínem konání leden – červen 2022;
  • 2) od 16. 5. 2022 do 8. 6. 2022 do 16:00 hodin (2. kolo) – jednorázové projekty s termínem konání červenec – prosinec 2022.

Příjemci podpory:

 • Právnické osoby vyjma obcí a svazku obcí a organizací zřizovaných Zlínským krajem.

Typy podporovaných projektů:

 • Realizace sportovních nadregionálních projektů (tj. projektu se účastní více krajů, či se jedná o republikový nebo projekt s mezinárodní účastí).
 • Realizace sportovních regionálních projektů (tj. projektu se účastní pouze osoby ze Zlínského kraje a zároveň mají větší než místní dopad).

Forma a výše podpory:

 • Podporované opatření Realizace sportovních a mládežnických nadregionálních projektů: 
  • Minimální výše dotace činí na 1 projekt: 20 000 Kč.
  • Maximální výše dotace činí na 1 projekt: 70 000 Kč.
 • Podporované opatření Realizace sportovních a mládežnických regionálních projektů: 
  • Minimální výše dotace činí na 1 projekt: 10 000 Kč.
  • Maximální výše dotace činí na 1 projekt: 40 000 Kč.
 • Maximální míra dotace činí 50 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může předložit maximálně 1 Žádost na 1 projekt, a to pouze na jedno podporované opatření.
 • Nejzazší datum pro ukončení realizace projektu je stanoveno na 31. 1. 2023.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru