Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Jednorázové sportovní akce ve městě Jihlava

runner-888016__340
Share Button

Dotace na podporu jednorázových časově omezených projektů zpestřujících sportovní akce a aktivity, významných pro město Jihlavu, regionálního a nadregionálního významu, s mezinárodní účastí, vznik nových sportovních akcí a aktivit přístupných co nejširšímu počtu obyvatel, podpora rozvoje sportovních aktivit.

Příjem žádostí:

  • Žádosti o dotace lze podávat od 30. 3. do 9. 4. 2020 do 14 hodin.

Příjemci podpory:

  • Právnické osoby zřízené zvláštním zákonem, vyjma příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je statutární město Jihlava; fyzické osoby podnikající, tj. osoby podnikající na základě platného oprávnění souvisejícího s danou činností dle platných zákonů, vztahujícího se k vypsané výzvě.

Typy podporovaných projektů:

  • Podpora jednorázových časově omezených projektů zpestřujících sportovní akce a aktivity, významných pro město Jihlavu, regionálního a nadregionálního významu, s mezinárodní účastí, vznik nových sportovních akcí a aktivit přístupných co nejširšímu počtu obyvatel, podpora rozvoje sportovních aktivit.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný celkový objem finančních prostředků vyčleněných na podporu tohoto programu je 500 000 Kč.
  • Na projekt lze žádat o neinvestiční dotaci maximálně do výše 50 000 Kč.
  • Poskytnutá podpora může dosáhnout maximálně 60 % skutečných nákladů.

Specifika a omezení:

  • Žádost lze podat pouze na projekt v oblasti sportu, realizovaný v období od 1. 1. do 31. 12. 2020.
  • Subjekt může podat max. 1 žádost v rámci této výzvy, subjekty s více oddíly max. 1 žádost na oddíl (v tomto případě povinné přílohy přiložit v jednom vydání.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>