Přeskočit na obsah

Jednorázové sportovní akce ve městě Jihlava

Dotace na podporu jednorázových časově omezených projektů zpestřujících sportovní akce a aktivity, významných pro město Jihlavu, regionálního a nadregionálního významu, s mezinárodní účastí, vznik nových sportovních akcí a aktivit přístupných co nejširšímu počtu obyvatel, podpora rozvoje sportovních aktivit.

Příjem žádostí:

  • Žádosti o dotace lze podávat od 27. 3. 2023 do 5. 4. 2023.

Příjemci podpory:

  • Právnické osoby, vyjma příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Město, disponující platným oprávněním, které souvisí s danou činností v souladu s obecně závaznými právními předpisy, vztahujícími se k vypsanému programu,
  • fyzické osoby podnikající na základě platného oprávnění souvisejícího s danou činností dle obecně závazných právních předpisů vztahujících se k vypsanému programu.

Typy podporovaných projektů:

  • Podpora jednorázových časově omezených projektů zpestřujících sportovní akce a aktivity, významných pro město Jihlavu, regionálního a nadregionálního významu, s mezinárodní účastí, vznik nových sportovních akcí a aktivit přístupných co nejširšímu počtu obyvatel, podpora rozvoje sportovních aktivit.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný celkový objem finančních prostředků vyčleněných na podporu tohoto programu je 450 000 Kč.
  • Na projekt lze žádat o neinvestiční dotaci maximálně do výše 50 000 Kč.
  • Poskytnutá podpora může dosáhnout maximálně 60 % skutečných nákladů.

Specifika a omezení:

  • Žádost lze podat pouze na projekt v oblasti sportu, realizovaný v období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023. Výdaje musí být prokazatelně vynaloženy během realizace projektu v období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru