Přeskočit na obsah

Jihočeské podnikatelské vouchery

Prostředky programu Jihočeské podnikatelské vouchery jsou určeny na podporu spolupráce mezi podnikatelskými subjekty z Jihočeského kraje a výzkumnými organizacemi z České republiky. Celková alokace programu činí 2 mil. Kč.

Příjem žádostí:

 • Žádosti je možné předkládat od 15. 9. 2014 do 15. 10. 2014.

Příjemci podpory:

 • Malý a střední podnik nebo OSVČ se sídlem nebo provozovnou na území Jihočeského kraje, který doloží spolupráci s poskytovatelem znalostí.

Typy podporovaných projektů:

 • Měření, diagnostika, testování, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování, výpočty pokud jsou uvedené činnosti součástí projektu vývoje nebo zavádění nového produktu (výrobku, služby) či procesu.
 • Návrhy pro Žadatele nových systémů, unikátních konstrukčních řešení, nových typů zařízení, nových materiálů, nových metod.
 • Vývoj softwaru, hardwaru, materiálu, zařízení, prvků, systému, prototypu, funkčního vzorku v souvislosti s vývojem nebo zaváděním nového produktu či procesu.
 • Optimalizace procesů, metod, parametrů, použití materiálů s cílem výrazného zvýšení efektivity nebo snížení nákladů firmy.
 • Modelování, simulace procesů, dějů, systémů, provozů v souvislosti s vývojem nebo zaváděním nových produktů či procesů.
 • Aplikace nových materiálů, metod, technologických postupů, softwaru pro nové produkty či procesy.
 • Design nových výrobků — průmyslový, produktový.

Forma a výše podpory:

 • Výše voucheru je maximálně 75 %  ze způsobilých výdajů (bez DPH), maximálně však 150 000 Kč.
 • Minimální výše způsobilých výdajů na jednu Žádost/Žadatele je 50 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Voucher je poskytován v režimu de minimis.
 • Nezpůsobilé činnosti:
  • Rešerše, průzkumy trhu, analýzy prodejnosti, analýzy konkurence.
  • Tréninkové a školící kurzy.
  • Stáže pro studenty.
  • Poradenství v oblasti dotací, financí.
  • Právní služby.
  • Běžně opakující se služby (daňové a účetní služby, prodejní aktivity apod.).
  • Služby v oblasti marketingu a propagace.
  • Výroba výrobků či polotovarů.
  • Podpora exportu.
  • Činnosti v rozporu s Nařízením Evropské komise č. 1407/2013 a č. 1408/2013, o použití článků 107 a 108 Smlouvy na podporu de minimis, ze dne 18. 12. 2013 a Nařízením Evropské komise č. 875/2007 ze dne 24. července 2007 o použití článků 87 a 88 Smlouvy.
  • Další činnosti, které nejsou uvedené mezi způsobilými.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“7710”]

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru