Přeskočit na obsah

Jihočeský kraj — Asistenční vouchery Jihočeského kraje – energetika

Hlavním cílem programu je zajištění systematické podpory budování absorpční kapacity v Jihočeském kraji v souladu s potřebami RIS3 JK a koordinace přípravy projektových záměrů strategických projektů v kraji v oblasti energetiky.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 13. 5. 2024 do 31. 10. 2024 do 12:00.

Příjemci podpory:

  • Obce, Příspěvkové organizace zřizované obcemi, Příspěvkové organizace zřizované Jihočeským krajem, Dobrovolné svazky obcí, Školské právní osoby, Veřejné výzkumné instituce, Vysoké školy, Spolky, Ústavy, Obchodní společnosti (akciová společnost, společnost s ručením omezeným, komanditní společnost a veřejná obchodní společnost) stoprocentně vlastněné veřejnými institucemi.

Typy podporovaných aktivit:

  • Hlavním cílem programu je zajištění systematické podpory budování absorpční kapacity v Jihočeském kraji v souladu s potřebami RIS3 JK a koordinace přípravy projektových záměrů strategických projektů v kraji v oblasti energetiky.
  • Program by měl rovněž přispět k plnění cílů Územní energetická koncepce Jihočeského kraje.

Forma a výše podpory:

  • Celková částka vyčleněná na realizaci dotačního programu Asistenční vouchery Jihočeského kraje je ve výši 10 000 000 Kč.
  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 100 000 Kč.
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 000 000 Kč.
  • Míra podpory: 85 %.

Specifika a omezení:

  • Realizace přípravy projektových záměrů strategických projektů (uznatelnost nákladů) od 1. 1. 2023 do 30. 9. 2025.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru