Přeskočit na obsah

 Jihočeský kraj — Dotační program — My v to Jihočechy nenecháme I (Podpora rodin s dětmi od 3 let do dovršení 19 let na školní a mimoškolní aktivity)

Hlavním cílem dotačního programu je podpora zachování a rozvoje školní a mimoškolní zájmové činnosti dětí a mládeže, školního stravování a ubytování dětí a mládeže s trvalým pobytem na území Jihočeského kraje.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 15. 9. 2022 od 00 hodin do 31. 1. 2023 do 12 hodin.

Příjemci podpory:

 • Právnické osoby se sídlem, příp. provozovnou a působností na území Jihočeského kraje, které mají jako jednu z hlavních činností provozování sportovních a tělovýchovných, uměleckých, vzdělávacích, nebo volnočasových činností a organizují činnost dětí a mládeže, nebo mají obecně ve svých stanovách zakotvenu práci s dětmi a mládeží, nebo jsou poskytovateli ambulantních a terénních sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podporovanými aktivitami podle tohoto dotačního programu jsou:
  • předškolní vzdělávání (MŠ),
  • ubytování žáků v domově mládeže, internátu a škole v přírodě,
  • vzdělávání v základních uměleckých školách (ZUŠ),
  • zájmové vzdělávání ve střediscích volného času, školních klubech a školních družinách,
  • školní stravování,
  • další zájmové, volnočasové, tělovýchovné a sportovní aktivity dětí (kroužky, soustředění, kurzy apod.), 
  • ambulantní a terénní sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (centra denních služeb, denní stacionáře, noclehárny, průvodcovské a předčitatelské služby, odlehčovací služby, osobní asistence).

Forma a výše podpory:

 • Výše příspěvku na jednotlivce činí max. 4 000 Kč.
 • Jihočeský kraj vyplatí každé organizaci 100 % poskytnuté podpory jednotlivým osobám.

Specifika a omezení:

 • Oprávněným žadatelem může být pouze organizace, která zahájila činnost nejpozději rok před vlastním podáním žádosti o dotaci.
 • Je vyloučen souběh podpory dítěte pobírajícího příspěvek na péči do dovršení věku 8 let v dotačním programu My v tom Jihočechy nenecháme II s podporou v tomto dotačním programu na podporu dětí ve věku 3 – 19 let.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

2 komentáře na “ Jihočeský kraj — Dotační program — My v to Jihočechy nenecháme I (Podpora rodin s dětmi od 3 let do dovršení 19 let na školní a mimoškolní aktivity)”

 1. Petra Oceláková

  Dobrý den,
  chtěla bych se zeptat, když se školka nepřihlásila do programu Pomáháme Jihočechům je možnost získat příspěvek jinak??
  Podat žádost např. na město?
  Velice děkuji za odpověď
  S pozdravem Oceláková

  1. Mgr. Lucie Tomčíková
   Mgr. Lucie Tomčíková

   Dobrý den,
   některá města poskytují podporu na vzdělávání či individuální dotace, ale nepíšete o jaké město se jedná, proto vám nemohu poslat konkrétní odpověď.
   S pozdravem, Lucie Leikepová Tomčíková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru