Přeskočit na obsah

Jihočeský kraj — Dotační program „My v tom Jihočechy nenecháme II“ na podporu dětí z Jihočeského kraje a poživatelů starobního, vdovského nebo invalidního důchodu

Dotace na podporu rodin s dětmi a poživatelů důchodů s přihlédnutím k aktuální ekonomické situaci a razantně se zvyšujícím nákladům rodinných rozpočtů na zajištění základních potřeb (vzrůstající ceny energií, vzrůstající hypoteční úroky, ceny nájmů, dopravy, potravin atd.).

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 15. 9. 2022 od 00 hodin do 31. 1. 2023 do 12 hodin.

Příjemci podpory:

 • Oprávněnými žadateli v rámci tohoto programu jsou obce a města Jihočeského kraje.

Typy podporovaných aktivit:

 • Opatření č. 1 — Podpora dětí:
 • Dotace v tomto dotačním programu může být požadována pouze na podporu:
  • dětí do dovršení věku 3 let,
  • dětí, které pobírají příspěvek na péči do dovršení věku 8 let, pokud dítě nevyužívá pobytové sociální služby.
 • Podporovány budou děti ve společné domácnosti, v níž je:
  • pobírána dávka „Přídavek na dítě“ (alespoň v některém měsíci roku 2022),
  • pobírána dávka „Příspěvek na bydlení“ (v prvním nebo druhém čtvrtletí roku 2022),
  • čistý měsíční příjem připadající na člena společné domácnosti ve výši maximálně 13 000 Kč včetně.
 • Opatření č. 2 — Podpora poživatelů důchodu:
 • Podporováni budou poživatelé starobního, vdovského/vdoveckého nebo invalidního důchodu, kteří:
  • pobírají příspěvek na bydlení,
  • žijí samostatně a pobírají starobní, vdovský/vdovecký nebo invalidní důchod v maximální výši 16 000 Kč nebo jejich další jiný příjem a pobíraný důchod činí v součtu maximálně 16 000 Kč měsíčně,
  • žijí ve společné domácnosti se svým partnerem, manželem, druhem, případně dalšími spolužijícími osobami, a jejich příjem připadající na člena společné domácnosti činí včetně důchodu a dalších jiných příjmů v součtu maximálně 12 000 Kč.

Forma a výše podpory:

 • Podpora dětí do dovršení věku 3 let, podpora dětí pobírajících příspěvek na péči do dovršení 8 let věku.
 • Výše daru na podporovanou osobu činí 4 000 Kč.
 • Podpora poživatelů starobního, vdovského a invalidního důchodu.
 • 4 000 v případě samostatně žijícího poživatele důchodu, 3 000 v případě více poživatelů důchodu žijících ve společné domácnosti.

Specifika a omezení:

 • Realizace programu: 15. 9. 2022 — 31. 1. 2023.
 • Obec nejprve odhadne počet podporovaných osob s trvalým pobytem v obci, splňujících podmínky dotačního programu. Na základě tohoto odhadu podá žádost o poskytnutí dotace, na základě které bude uzavřena smlouva s Jihočeským krajem.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru