Přeskočit na obsah

Jihočeský kraj — Dotační program „Obědy pro jihočeské děti“

Dotační program je zaměřen na podporu materiálně znevýhodněných rodin s dětmi v Jihočeském kraji s přihlédnutím k aktuální ekonomické situaci a zvyšujícím se nákladům rodinných rozpočtů na zajištění základních potřeb, mezi které patří i školní stravování.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 21. 8. 2023 v 8:00 hod. do 31. 1. 2025 ve 14:00 hod.

Příjemci podpory:

 • O dotaci vždy žádá poskytovatel školního stravování, nikoli škola, kterou dítě/žák/student navštěvuje, pokud se dítě stravuje a vzdělává v odlišných zařízeních. 
  • mateřské školy, základní a střední školy a konzervatoře, internátní zařízení a domovy mládeže, zařízení školního stravování, zapsaná v Rejstříku škol a školských zařízení ČR spravovaném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy bez ohledu na právní formu a zřizovatele, která jsou poskytovateli školního stravování na území Jihočeského kraje.

Typy podporovaných aktivit:

 • Cílem dotačního programu je podpora školního stravování v mateřských, základních a středních školách, včetně škol speciálních a konzervatoří, dále ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních typu domov mládeže a internát a zařízeních školního stravování v Jihočeském kraji, a to pro děti, žáky a studenty, jejichž rodina je ohrožena chudobou a materiální nebo potravinovou deprivací nebo se ocitla v nepříznivé finanční situaci. Díky této podpoře bude možné zlepšit podmínky pro řádný průběh školní docházky těchto dětí, žáků a studentů, ale zároveň také předcházet jejich případnému sociálnímu vyloučení.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace dotačního programu činí 16 500 000 Kč.
 • Výše dotace bude po schválení orgány Jihočeského kraje uvedena ve smlouvě o poskytnutí dotace. Vyplácení částek dotace lze zahájit až po oboustranném uzavření smlouvy.

Specifika a omezení:

 • Dotaci lze čerpat pouze na školní stravování poskytnuté v období od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2025.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

2 komentáře na “Jihočeský kraj — Dotační program „Obědy pro jihočeské děti“”

  1. Mgr. Lucie Tomčíková
   Mgr. Lucie Tomčíková

   Dobrý den,
   Příspěvek na školní stravování mohou získat pouze rodiny, které pobírají alespoň jednu z uvedených dávek: doplatek na bydlení a/nebo příspěvek na živobytí a/nebo odměnu pěstouna a/nebo příspěvek při pěstounské péči a/nebo příspěvek na úhradu potřeb dítěte.

   Podmínkou pro podání žádosti o příspěvek na školní stravování je, aby byl/o dítě/ žák/student přihlášen/o ke školnímu stravování v organizaci, která školní stravování poskytuje. Nejprve je tedy nutné vyřídit si u organizace poskytující školní stravování (tj. ve škole, samostatné jídelně, internátu) přihlášku ke stravování a až poté je možné požádat o příspěvek na školní stravování.

   Žádost o příspěvek lze podat pouze u organizací poskytujících školní stravování, které jsou na portálu Obědy pro jihočeské děti zaregistrovány. V případě, že organizace na portálu Obědy pro jihočeské děti zaregistrována není, mohou ji rodiče/zákonní zástupci/ plnoletí studenti vyzvat k provedení registrace a k zapojení se do dotačního programu Obědy pro jihočeské děti.
   Více informací naleznete na stránkách programu: https://obedy.kraj-jihocesky.cz/informace-pro-rodice.
   S pozdravem, Lucie Leikepová Tomčíková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru