Přeskočit na obsah

Jihočeský kraj — Individuální dotace na podporu audiovizuální tvorby

Dotaci lze poskytnout na realizaci audiovizuálního díla, které je určeno pro distribuci prostřednictvím televizního vysílání, převzatého televizního vysílání, uvedení do kin nebo služby video on demand. Jihočeský kraj poskytne dotaci na hrané filmy a na seriály nebo epizodní díly seriálů, bez omezení stopáže.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 6. 2024 do 31. 10. 2024.
  • Přijetí žádosti je podmíněno vyplněním a odesláním registračního formuláře, který bude aktivní od 19. 12. 2023 do 31. 5. 2024.

Příjemci podpory:

  • Oprávněnými žadateli jsou právnické či fyzické osoby se sídlem, popř. místem podnikání na území České republiky.

Typy podporovaných aktivit:

  • Dotaci lze poskytnout na realizaci audiovizuálního díla, které je určeno pro distribuci prostřednictvím televizního vysílání, převzatého televizního vysílání, uvedení do kin nebo služby video on demand. Jihočeský kraj poskytne dotaci na hrané filmy a na seriály nebo epizodní díly seriálů, bez omezení stopáže.

Forma a výše podpory:

  • Podpora bude poskytnuta formou individuální dotace na neinvestiční účely.
  • Minimální výše dotace: 300 000 Kč.
  • Maximální výše dotace: 1 200 000 Kč.
  • Maximální míra podpory z rozpočtu Jihočeského kraje: 30 % celkových uznatelných nákladů.

Specifika a omezení:

  • Dotace nebude poskytnuta na audiovizuální díla, jejichž obsah je v rozporu s právními předpisy České republiky, zejm. audiovizuální díla otevřeně schvalující násilí, rasovou či náboženskou nesnášenlivost či díla pornografické povahy.
  • Dotace není určena pro tvorbu dokumentárních filmů, animovaných filmů, instruktážních filmů, propagačních filmů, reklamních a marketingových filmů.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru