Přeskočit na obsah

Jihočeský kraj — Kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy v Jihočeském kraji

Dotaci na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním pro vytápění rodinných domů za nové, ekologičtější způsoby vytápění a na drobná opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti vytápěných objektů, mohou získat obyvatelé Jihočeského kraje. 

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze předkládat od 6. 6. 2022 od 17 hodin do 31. 12. 2022 do 24 hodin.

Příjemci podpory:

 • Vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti (rodinného nebo bytového domu, bytové jednotky nebo trvale obývaného rekreačního objektu) v Jihočeském kraji, vytápěné kotlem na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňujícím 3., 4. nebo 5. emisní třídu.

Typy podporovaných projektů:

 • Předmětem dotace přidělované fyzickým osobám bude výměna kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňujících 3., 4., a 5. emisní třídu dle ČSN EN 303–5 za: 
  • tepelné čerpadlo,
  • kotel výhradně na biomasu (automatický nebo s ručním přikládáním),
  • plynový kondenzační kotel.

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše dotace na výměnu zdroje tepla a související opatření bude v Jihočeském kraji činit: 
  • Kotel na biomasu (pelety) s automatickým přikládáním 95 %, max. 130 000 Kč.
  • Kotel na biomasu (kusové dřevo) s ručním přikládáním 95 %, max. 130 000 Kč.
  • Tepelné čerpadlo 95 %, max. 180 000 Kč.
  • Kondenzační kotel na zemní plyn 95 %, max. 100 000 Kč. 
   • Podpora plynových kotlů objednaných po 30. 4. 2022 závisí na rozhodnutí Evropské komise, resp. za dalším vývoji geopolitické situace.

Specifika a omezení:

 • Pokud tedy plánujete požádat si o kotlíkovou dotaci na nový kondenzační kotel na zemní plyn a výměnu jste ještě neprovedli, zajistěte si prosím závaznou objednávku nového plynového kotle do 30. 4. 2022.
 • Žadatelům, kteří výměnu starého kotle na pevná paliva za kondenzační kotel na zemní plyn ještě neprovedli a nedoloží s žádostí závaznou objednávku vystavenou do 30. 4. 2022, nelze poskytnutí dotace zaručit.
 • Domácnost je tvořena osobami (vč. seniorů a dětí), jejichž průměrný čistý příjem na jednoho člena domácnosti v roce 2020 nepřevýšil 170 900 Kč.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru