Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Jihočeský kraj – Kotlíkové dotace

shutterstock_105337607.jpg
Share Button

Dotaci na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním pro vytápění rodinných domů za nové, ekologičtější způsoby vytápění a na drobná opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti vytápěných objektů, mohou získat obyvatelé Jihočeského kraje.  

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze předkládat od 6. 9. 2021 od 18 hod. do 30. 9. 2021 do 14 hod. (pokud nebude z důvodu vysokého počtu podaných žádostí v poměru k disponibilní částce příjem žádostí ukončen rozhodnutím rady kraje v dřívějším termínu)

Příjemci podpory:

 • Žadateli o dotaci a příjemci dotace mohou být výhradně fyzické osoby (nepodnikající1 ), které vlastní nebo spoluvlastní rodinný dům v Jihočeském kraji určený k bydlení (dle katastru nemovitostí), který je jako primárním zdrojem vytápěn kotlem na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňujícím emisní třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5.

Typy podporovaných projektů:

 • Předmětem dotace přidělované fyzickým osobám bude výměna kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňujících 3., 4., a 5. emisní třídu dle ČSN EN 303-5 za:
  • tepelné čerpadlo,
  • kotel výhradně na biomasu (automatický nebo s ručním přikládáním),
  • plynový kondenzační kotel.

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše dotace na výměnu zdroje tepla a související opatření (viz bod 3.4) bude v Jihočeském kraji činit:
  • max. 80 % způsobilých výdajů v případě, že je instalováno tepelné čerpadlo nebo automatický kotel na biomasu, nejvýše však 120 tis. Kč;
  • max. 80 % způsobilých výdajů v případě, že je instalován kotel na biomasu s ručním přikládáním, nejvýše však 100 tis. Kč;
  • max. 75 % způsobilých výdajů v případě, že je instalován plynový kondenzační kotel, nejvýše však 95 tis. Kč.

Specifika a omezení:

 • V případě, že je výměna kotle realizována v obci, která byla zařazena mezi tzv. prioritní obce (tj. obce, v nichž došlo k překročení některého z imisních limitů sledovaných Českým hydrometeorologickým ústavem), má žadatel nárok na navýšení dotace o 7 500 Kč, pokud si o toto navýšení v rámci podané žádosti požádá.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>