Přeskočit na obsah

Jihočeský kraj — Podpora a zkvalitnění zdravotní péče o nevyléčitelně nemocné, včetně podpory rodin těchto nemocných

Dotační program je určen jednak pro poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče a zároveň pro rodiny, které pečují o osobu s nevyléčitelnou nemocí v domácím prostředí. Cílem výzvy je zmírnit utrpení a zachování kvality života pacienta.

Příjem žádostí:

  • Žádosti o dotaci lze podávat do 20. 4. 2018 do 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

  • Poskytovatelé zdravotních služeb, kteří mají vydáno oprávnění (registraci) Krajským úřadem Jihočeského kraje k poskytování zdravotních služeb dle příslušných zákonů.

Typy podporovaných projektů:

  • Podpora péče o nevyléčitelně nemocné a umírající ve vlastním sociálním prostředí —  jedná se o podporu pečujících osob a jejich vzdělávání v souvislosti s poskytovanou péčí; podporovány jsou rovněž aktivity, které vedou k naplňování individuálních potřeb pacienta.
  • Podpora paliativní péče, která je poskytována formou lůžkové péče — zkvalitnění materiálního a technického vybavení poskytovatele zdravotní služby, zejména pomůckami pro zajištění ošetřovatelské péče, včetně zapůjčení vybavení a pomůcek pečujícím osobám.

Forma a výše podpory:

  • Celková alokace pro tuto výzvu činí 1 300 000 Kč.
  • Minimální výše dotace je 50 000 Kč a maximální výše dotace je 300 000 Kč.
  • Finanční podpora je poskytována až do výše 95 % celkových nákladů projektu.

Specifika a omezení:

  • Z dotace nelze hradit náklady na poskytovanou zdravotní péči, která je hrazena z veřejného zdravotního pojištění, a to ani v případě, že není uzavřen smluvní vztah mezi poskytovatelem zdravotní služby a zdravotní pojišťovnou.
  • Žadatel může podat maximálně 1 žádost v tomto dotačním programu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru