Přeskočit na obsah

Jihočeský kraj — Podpora organizace regionálních výstav hospodářských zvířat

V rámci dotačního programu Rozvoje venkova a krajiny byla vyhlášena výzva na podporu organizací regionálních výstav hospodářských zvířat. Cílem je podpora právnických osob v Jihočeském kraji, které v rámci své činnosti organizují realizaci regionálních výstav hospodářských zvířat (např. skotu, prasat, ovcí a koz). Podpora je poskytována na pronájmy plochy pro vystavované exempláře a na výdaje na organizační náklady zajištěné dodavatelským způsobem.

Příjem žádostí:

 • Příjem žádostí bude probíhat od 4. 1. 2016 do 15. 1. 2016 do 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Žadatel musí být podnikající právnická osoba splňující následující podmínky: 
  • Žadatel je přímo odpovědný za přípravu a řízení projektu, případně za tvorbu a koordinaci podporovaného produktu,
  • žadatel prokáže schopnost a způsobilost daný projekt realizovat a do budoucna i udržovat,
  • žadatel zajistí vystavovatele z Jihočeského kraje a místo realizace výstavy v Jihočeském kraji.

Typy podporovaných projektů:

 • Realizace regionálních výstav hospodářských zvířat na území Jihočeského kraje.
 • Mezi uznatelné výdaje patří: 
  • Výdaje na pronájem plochy pro vystavované exempláře,
  • výdaje na organizační náklady zajištěné dodavatelským způsobem (např. náklady na krmení, veterinární činnost, zapůjčení a doprava ohradníků, příprava a úklid výstaviště, pojištění výstavy).

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace na výzvu činí 0,5 mil. Kč.
 • Min. výše poskytované dotace je 10 tis. Kč, max. výše je 180 tis. Kč.
 • Min. požadovaná účast žadatele je 50 %.

Specifikace a omezení:

 • Finanční podpora může naplnit kritéria veřejné podpory.
 • Uznatelnými výdaji jsou výdaje vzniklé v období realizace projektu dle harmonogramu dotačního programu.
 • Realizace projektu musí probíhat v období od 1. 4. 2016 do 23. 9. 2016.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7711”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru