Přeskočit na obsah

Jihočeský kraj — Podpora oslav 100 let české státnosti

Hlavním záměrem uvedeného dotačního programu je podpora projektů, které důstojnou a umělecky zajímavou formou připomenou českou národní historii uplynulého století a posílí tak vnímání České republiky ve středoevropském prostoru jako země s bohatým historickým, kulturním a průmyslovým dědictvím.

Příjem žádosti:

 • Termín pro podávání žádostí je od 26. 3. 2018 do 6. 4. 2018 do 12:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Oprávněnými žadateli jsou města, obce a svazky obcí, organizace zřizované krajem, obcemi či státem, organizační složka státu, jím zřízená příspěvková organizace, fyzické a právnické osoby podnikající (např. akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným, družstva apod.), právnické osoby, které nebyly založeny nebo zřízeny za účelem podnikání (např. nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, církve a náboženské společnosti, spolky, ústavy apod.), fyzické osoby nepodnikající.

Typy podporovaných projektů:

 • Příprava a realizace kulturních akcí s tématikou 100 let české státnosti připomínající významná výročí: 
  • regionální kulturní akce,
  • divadelní projekty,
  • výtvarné projekty,
  • hudební programy.
 • Pietní akce.
 • Příprava a realizace výstav a muzejních programů.
 • Příprava a realizace literárních projektů a konferencí.
 • Edukativní činnost s tématikou významných českých výročí.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace: 30 000 Kč.
 • Maximální výše dotace: 300 000 Kč.
 • Míra podpory: Na subjekty neziskového charakteru ve výši minimálně 30 %, pro subjekty působící na ziskovém základě platí požadovaná spoluúčast minimálně 50 % celkových výdajů projektu.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může podat maximálně 1 žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj
[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru