Přeskočit na obsah

Jihočeský kraj — Podpora zpracování projektových záměrů na studie pro zmírnění dopadů klimatické změny

Cílem tohoto dotačního programu je podpora zpracování projektových záměrů pro hledání a nalezení efektivních opatření adaptace krajiny na klimatické změny, tak aby byla odolnější proti povodním i proti suchu. Nezbytným požadavkem navrhovaných opatření je jejich komplexnost, zahrnující jak přírodě blízká opatření, tak i technická opatření na zemědělském půdním fondu i v lesích.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 12. 7. 2021 od 00 hodin  do 13. 8. 2021 do 12 hodin.

Příjemci podpory:

 • Obce a dobrovolné svazky obcí se sídlem na území Jihočeského kraje.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora zpracování projektových záměrů pro hledání a nalezení efektivních opatření adaptace krajiny na klimatické změny, tak aby byla odolnější proti povodním i proti suchu. Nezbytným požadavkem navrhovaných opatření je jejich komplexnost, zahrnující jak přírodě blízká opatření, tak i technická opatření na zemědělském půdním fondu i v lesích.
 • Opatření pro zvýšení retence a akumulace vody v krajině v rámci konkrétních povodí IV. řádu či subpovodí tak, aby voda byla zadržována přímo na zemědělské a lesní půdě, aby docházelo k zasakování vody do podzemí a reguloval se tak její odtok a aby byla voda akumulována ve vodních nádržích i v podzemních vodách.

Forma a výše podpory:

 • Projektový záměr na studie pro zmírnění dopadů klimatické změny: 
  • Celková alokace činí 3 000 000 Kč.
  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 50 000 Kč.
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 1 000 000 Kč.
  • Min. požadovaná spoluúčast žadatele — 30 %.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může podat maximálně 1 žádost o dotaci.
 • Realizace projektu musí skončit do 30. 12. 2022.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru