Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Jihočeský kraj – Podpora zpracování projektových záměrů na studie pro zmírnění dopadů klimatické změny

podyji-national-park-1906546__340
Share Button

Cílem tohoto dotačního programu je podpora zpracování projektových záměrů pro hledání a nalezení efektivních opatření adaptace krajiny na klimatické změny, tak aby byla odolnější proti povodním i proti suchu. Nezbytným požadavkem navrhovaných opatření je jejich komplexnost, zahrnující jak přírodě blízká opatření, tak i technická opatření na zemědělském půdním fondu i v lesích.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 12. 7. 2021 od 00 hodin  do 13. 8. 2021 do 12 hodin.

Příjemci podpory:

  • Obce a dobrovolné svazky obcí se sídlem na území Jihočeského kraje.

Typy podporovaných aktivit:

  • Podpora zpracování projektových záměrů pro hledání a nalezení efektivních opatření adaptace krajiny na klimatické změny, tak aby byla odolnější proti povodním i proti suchu. Nezbytným požadavkem navrhovaných opatření je jejich komplexnost, zahrnující jak přírodě blízká opatření, tak i technická opatření na zemědělském půdním fondu i v lesích.
  • Opatření pro zvýšení retence a akumulace vody v krajině v rámci konkrétních povodí IV. řádu či subpovodí tak, aby voda byla zadržována přímo na zemědělské a lesní půdě, aby docházelo k zasakování vody do podzemí a reguloval se tak její odtok a aby byla voda akumulována ve vodních nádržích i v podzemních vodách.

Forma a výše podpory:

Specifika a omezení:

  • Žadatel může podat maximálně 1 žádost o dotaci.
  • Realizace projektu musí skončit do 30. 12. 2022.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>