Přeskočit na obsah

Jihočeský kraj — Podpora ZUŠ a konzervatoře

Dotace na vybavení konzervatoře a základních uměleckých škol kvalitními hudebními nástroji a moderními technologiemi — investičního i neinvestičního charakteru se zaměřením na zkvalitnění a modernizaci výuky a podílet se na finančním zajištění uměleckých soutěží, pořádaných na území Jihočeského kraje, jejichž jediným vyhlašovatelem je MŠMT.

Příjem žádostí:

  • Žádosti lze podávat od 4. 1. do 15. 1. 2016 do 12:00 hod.

Příjemci podpory:

  • Konzervatoře a základní umělecké školy, jejichž zřizovatelem je Jihočeský kraj.

Typy podporovaných aktivit:

  • Opatření č. 1 Zavádění nových technologií a obnova vybavení konzervatoře a základních uměleckých škol hudebními nástroji.
  • Opatření č. 2 Finančně se podílet na pokrytí nákladů spojených s organizací soutěží a přehlídek základních uměleckých škol na úrovni okresních, krajských a ústředních kol, jejichž vyhlašovatelem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a ve Vyhlášení soutěží a přehlídek ve školním roce 2015/2016 jsou označovány jako soutěže typu A.

Forma a výše podpory:

  • Opatření č. 1 — dotace se poskytují v rozsahu 50 – 100 tis. Kč, min. požadovaná spoluúčast žadatele je 20 %.
  • Opatření č. 2 — dotace se poskytují v rozsahu 10–70 tis. Kč, min. požadovaná spoluúčast žadatele je 20 %.

Specifika a omezení:

  • Žadatel může podat maximálně 1 žádost do každého opatření.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj
[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru