Přeskočit na obsah

Jihočeský kraj — Program pro poskytování návratných finančních výpomocí poskytovatelům sociálních služeb

Účelem programu je poskytnutí bezúročných návratných finančních výpomocí poskytovatelům sociálních služeb pro zajištění plynulého a průběžného financování sociálních služeb v období od začátku kalendářního roku do doby vyplacení 1. splátky dotace poskytnuté dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 2. 9. 2024 do 23. 9. 2024 do 24.00 hod.

Příjemci podpory:

  • Poskytovatel sociálních služeb, který má oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci).

Typy podporovaných aktivit:

  • Opatření č. 1: Předfinancování sociálních služeb zařazených do základní sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji.
  • Jedná se o podporu sociálních služeb, které budou v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na období 2025 – 2027 a budou zařazeny do základní sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji pro období 2025 — 2027, a to pouze v rozsahu dle vydaných Pověření Jihočeského kraje k poskytování služby obecného hospodářského zájmu, konkrétně k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby v rozsahu základních činností na území kraje.

Forma a výše podpory:

  • Celková alokace opatření činí 83 000 000 Kč.
  • Min. — max. možná výše poskytnuté NFV jednomu žadateli: 50 000 Kč – 5 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Žadatel podává pouze jednu žádost o NFV, a to za všechny potřebné sociální služby dohromady. Součástí žádosti je i “Čestné prohlášení žadatele — právnické osoby“ a “Čestné prohlášení o bezdlužnosti, bezúhonnosti, o DPH“.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru