Přeskočit na obsah

Jihomoravský kraj — Dotační program na podporu pečujících osob

Cílem dotačního programu je neinvestiční podpora neformálně pečujících osob o člena rodiny zdravotně postiženého nebo s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem nebo seniora prostřednictvím aktivit nestátních neziskových organizací.

Příjem žádostí:

 • Žádosti jsou přijímány v termínu od 12. 02. 2024 od 8:00 do 01. 03. 2024 do 14:00.

Příjemci podpory:

 • Spolky nebo pobočné spolky.
 • Obecně prospěšné společnosti.
 • Ústavy.
 • Církevní právnické osoby.

Typy podporovaných projektů:

 • a) vzdělávací programy pro osoby neformálně pečující zaměřené na rozvoj osobních, rodinných i pečovatelských kompetencí (prezenční nebo on-line semináře, kurzy, programy pro rozvoj osobnosti, na podporu stability rodiny a posilování partnerských vztahů, zvládání krizí, finanční gramotnosti, pečovatelské kurzy, kurzy první pomoci atd.),
 • b) organizace a zajištění provozu svépomocných skupin pro pečující osoby,
 • c) terénní poradenské služby v oblasti péče či psychologická podpora v domácnosti pečujícího,
 • d) organizace a zajištění služby homesharing či zapojení dobrovolníků do péče v domácím prostředí (prezenční nebo on-line aktivity a osvěta veřejnosti, vzdělávání a nábor dobrovolníků),
 • e) osvětově-vzdělávací aktivity pro širokou veřejnost na téma neformální péče o člena rodiny se zdravotním postižením nebo seniora (prezenční nebo on-line),
 • f) zajištění a provoz provázení pro pozůstalé.

Forma a výše podpory:

 • Celková částka určená na dotační program: 2 500 000 Kč.
 • Minimální výše dotace na jeden projekt: 50 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jeden projekt: 200 000 Kč.
 • Spoluúčast příjemce dotace není požadována.

Specifika a omezení:

 • Každý žadatel smí předložit pouze jednu žádost.
 • Dotační program je realizován na území Jihomoravského kraje.
 • Dotaci lze použít pouze na úhradu neinvestičních nákladů, které vzniknou v době od 1. 1. do 31. 12. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru