Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Jihomoravský kraj – Dotační program OBCHŮDEK 2021+

shopping-879498__340
Share Button

Účelem dotačního programu je podpora oblasti udržitelného rozvoje venkova, zejména zachování základní funkce poskytovaných služeb na venkově a udržení kvality života venkovských obyvatel. Dotační program je zaměřen na udržení chodu venkovských prodejen v místech, kde je jediná prodejna potravin a bez podpory není schopna pokračovat v provozu. Cílem dotačního programu je zachovat základní funkce v oblasti veřejné správy na venkově s ohledem na kvalitu života. Dotační program je zaměřen zejména na podporu zachování provozu obchodů se základními potravinami a smíšeným zbožím na venkově v malých obcích.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 13. 09. 2021 do 27. 09. 2021.

Příjemci podpory:

  • Žadatelem může být obec, jiná podnikající právnická nebo fyzická osoba v obci s méně než 1 000 obyvateli nebo v obci do 3 000 obyvatel, jejíž místní část má méně než 1 000 obyvatel (všechny stavy obyvatel v tomto dotačním programu jsou posuzovány k 01. 01. 2020 dle ČSÚ), která se nachází v územním obvodu Jihomoravského kraje. V době schválení žádosti nesmí být v obci nebo její místní části více než jedna prodejna.

Typy podporovaných aktivit:

  • Cílem dotačního programu je zachovat základní funkce v oblasti veřejné správy na venkově s ohledem na kvalitu života. Dotační program je zaměřen zejména na podporu zachování provozu obchodů se základními potravinami a smíšeným zbožím na venkově v malých obcích.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu Ministerstva průmyslu a obchodu pro realizaci dotačního programu pro Jihomoravský kraj je max. 3 000 000 Kč.
  • Minimální výše dotace na jednu akci činí 25 000 Kč.
  • Maximální výše dotace na jednu akci činí 100 000 Kč.
  • Maximální podíl dotace na celkových uznatelných nákladech akce činí 50 % celkových uznatelných nákladů akce vynaložených v kalendářním roce 2021.
  • Na realizaci akce musí být v kalendářním roce zajištěno podílové financování z rozpočtu žadatele a z dalších zdrojů v takové výši, aby spolu s poskytnutou dotací bylo finančně kryto 100 % uznatelných nákladů akce.

Specifika a omezení:

  • Dotaci lze poskytnout pouze na základě žádosti. Žádost o dotaci musí být vyplněna elektronicky na formuláři zveřejněném na Dotačním portále Jihomoravského kraje (http://dotace.kr-jihomoravsky.cz).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>