Přeskočit na obsah

Jihomoravský kraj — Dotační program OBCHŮDEK 2021+

Účelem dotačního programu je podpora oblasti udržitelného rozvoje venkova, zejména zachování základní funkce poskytovaných služeb na venkově a udržení kvality života venkovských obyvatel. Dotační program je zaměřen na udržení chodu venkovských prodejen v místech, kde je jediná prodejna potravin a bez podpory není schopna pokračovat v provozu.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 4. 3. 2024 od 8:00 hod. do 28. 3. 2024 do 15 hod.

Příjemci podpory:

 • Žadatelem může být podnikatelský subjekt (obec, podnikající právnická či fyzická osoba) provozující prodejnu v obci s méně než 1 000 obyvateli nebo v obci do 3 000 obyvatel, jejíž místní část má méně než 1 000 obyvatel (všechny stavy obyvatel v tomto dotačním programu jsou posuzovány k 1. 1. 2023 dle ČSÚ), nacházející se v územním obvodu Jihomoravského kraje. V době schválení žádosti nesmí být v obci nebo její místní části více než jedna prodejna a s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků.

Typy podporovaných aktivit:

 • Účelem dotačního programu je podpora oblasti udržitelného rozvoje venkova, zejména zachování základní funkce poskytovaných služeb na venkově a udržení kvality života venkovských obyvatel. Dotační program je zaměřen na udržení chodu venkovských prodejen v místech, kde je jediná prodejna potravin a bez podpory není schopna pokračovat v provozu.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu Ministerstva průmyslu a obchodu pro realizaci dotačního programu pro Jihomoravský kraj je max. 3 800 000 Kč. Dotace budou příjemcům poskytnuty za předpokladu vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu.
 • Minimální výše dotace na jednu akci činí 25 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jednu akci činí 100 000 Kč.
 • Maximální podíl dotace na celkových uznatelných výdajů akce činí 50 % z celkových uznatelných výdajů akce vynaložených v kalendářním roce 2023.

Specifika a omezení:

 • Uznatelné výdaje akce jsou od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 a zároveň musí být v tomto období i uhrazeny a promítnuty v účetnictví. Výjimkou jsou výdaje za energie, jestliže uznatelné výdaje vznikly ve vyúčtovacím období uvedeném na vyúčtovací faktuře, která byla vystavena v době od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023, pak je faktura uznatelná celá.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

2 komentáře na “Jihomoravský kraj — Dotační program OBCHŮDEK 2021+”

 1. Eva Poštolková

  Dobrý den,

  můžete mi prosím sdělit, jakým způsobem mám žádat o dotaci v programu obchůdek 2021+ druhá výzva? Uvádíte, že žádosti se můžou podávat od 22.8.2022 do 9.9.2022, ale na stránkách není k nalezení žádný formulář. Slouží k této dotaci předepsaný formulář a nebo mám žádost sepsat valstními slovy? Případně kam žádost doručit?

  Předem děkuji za brzkou odpověď.

  S pozdravem
  Bc. Eva Poštolková — jednatelka

  Potraviny Majka s.r.o.
  Syrovín 90
  696 84 Syrovín

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru