Přeskočit na obsah

Jihomoravský kraj — Dotační program Rozvoj terénních sociálně zdravotních týmů pro osoby s duševním onemocněním

Dotační program je zaměřen na financování výdajů souvisejících s rozvojem péče o duševní zdraví, na rozvoj multidisciplinární terénní spolupráce v oblasti péče o osoby s duševním onemocněním a o děti s psychickými potížemi.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 12. 02. 2024, 8:00 hod. do 01. 03. 2024 do 14:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Poskytovatel zdravotních služeb dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, a/nebo poskytovatel sociální služby, která je uvedená v registru poskytovatelů sociálních služeb podle Zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
 • Sociální rehabilitace s převažující cílovou skupinou osob s chronickým duševním onemocněním,
 • sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpořené budou pouze níže uvedené aktivity:
  • a) Multidisciplinární terénní spolupráce:
  • činnost zdravotnických pracovníků zajištěná pracovníky s odborností psychiatr,
   psycholog ve zdravotnictví, klinický psycholog, sestra pro péči v psychiatrii, všeobecná sestra,
  • činnost zdravotnických pracovníků bude probíhat alespoň z 40 % v terénu (běžném prostředí klientů), v multidisciplinárním týmu zřízeném poskytovatelem služeb sociální rehabilitace a/nebo sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi,
  • činnost zdravotnických pracovníků bude zajištěná ve formě pracovní smlouvy, dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti
  • b) jiné služby:
  • zajištění multidisciplinární činnosti členů týmů prostřednictvím: týmové supervize a vzdělávání v oblasti multidisciplinární péče o duševní zdraví pro osoby s duševním onemocněním a děti s psychickými potížemi,
  • nájemné, energie, vodné, stočné, telekomunikace, internet,
  • cestovní náhrady na základě cestovních příkazů.

Forma a výše podpory:

 • Celková částka určená na dotační program: 6 000 000 Kč.
 • Minimální výše dotace na jeden projekt: 200 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jeden projekt: 4 000 000 Kč.
 • Spoluúčast příjemce dotace není požadována.

Specifika a omezení:

 • Dotační program je realizován na území Jihomoravského kraje.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru