Přeskočit na obsah

Jihomoravský kraj — Dotační program Rozvoj terénních sociálně zdravotních týmů pro osoby s duševním onemocněním

Dotační program je zaměřen na financování výdajů souvisejících s rozvojem péče o duševní zdraví, na rozvoj multidisciplinární terénní spolupráce v oblasti péče o osoby s duševním onemocněním a o děti s psychickými potížemi. Cílem je multidisciplinární terénní spolupráce sociálních služeb a zdravotníků, prevence hospitalizací či jejich zkracování a nápomoc ke zotavení osob s duševním onemocněním a dětí s psychickými potížemi, včasné záchyty.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 13. 2. 2023 od 8:00 do 28. 2. 2023.

Příjemci podpory:

 • Poskytovatel zdravotních služeb dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, a/nebo poskytovatel sociální služby, která je uvedená v registru poskytovatelů sociálních služeb podle Zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpořené budou pouze níže uvedené aktivity:
  • a) osobní náklady na pozice pracovníků s odborností psychiatr, psycholog ve zdravotnictví, klinický psycholog, sestra pro péči v psychiatrii, všeobecná sestra:
   • ve formě pracovní smlouvy, dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti,
   • činnost těchto pracovníků bude probíhat alespoň z 50% v terénu (běžném prostředí klientů), v multidisciplinárním týmu zřízeném poskytovatelem služeb sociální, rehabilitace a/nebo sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi.
  • b) jiné služby:
   • zajištění multidisciplinární činnosti členů týmů,
   • týmová supervize,
   • vzdělávání v oblasti multidisciplinární péče o duševní zdraví pro osoby s duševním onemocněním a děti s psychickými potížemi,
   • nájemné,
   • telekomunikace, internet,
   • cestovní náhrady na základě cestovních příkazů.

Forma a výše podpory:

 • Celková částka určená na dotační program: 6 000 000 Kč.
 • Minimální výše dotace na jeden projekt: 200 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jeden projekt: 4 000 000 Kč.
 • Spoluúčast příjemce dotace není požadována.

Specifika a omezení:

 • Dotační program je realizován na území Jihomoravského kraje.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru