Přeskočit na obsah

Jihomoravský kraj — Návratná finanční výpomoc poskytovatelům sociálních služeb

Účelem NFV je poskytnutí bezúročných návratných finančních výpomocí poskytovatelům sociálních služeb pro zajištění plynulého a průběžného financování sociálních služeb.

Příjem žádostí:

 • Žádosti se podávají od 21. srpna 2023 do 25. srpna 2023.

Příjemce podpory:

 • Žadatelem o návratnou finanční výpomoc může být každá sociální služba, která: 
  • je registrovaná podle zákona o sociálních službách,
  • je součástí Základní sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2024, 
   • církevní právnické osoby podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů,
   • spolky nebo ústavy podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
   • obecně prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění účinném do 31. 12. 2013.

Typy podporovaných projektů:

 • Účelem návratné finanční výpomoci je poskytnutí bezúročných návratných finančních výpomocí poskytovatelům sociálních služeb pro zajištění plynulého a průběžného financování sociálních služeb v období od začátku kalendářního roku do doby vyplacení 1. splátky dotace poskytnuté dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Forma a výše podpory:

 • Celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na NFV z rozpočtu Jihomoravského kraje činí 50 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 •  Návratná finanční výpomoc je realizována na území Jihomoravského kraje.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru