Přeskočit na obsah

Jihomoravský kraj — Podpora paliativní péče v sociálních službách

Dotační program je zaměřen na vytvoření programu paliativní péče v zařízení pobytových sociálních služeb (domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, domovy pro osoby se zdravotním postižením), kde žijí lidé v závěru života, na koordinaci paliativní péče v zařízení a na vzdělání pracovníků poskytovatele sociálních služeb v problematice paliativní péče.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 12. 02. 2024 od 8:00 do 01. 03. 2024 do 14:00.

Příjemci podpory:

 • Poskytovatel sociální služby, která je uvedená v registru poskytovatelů sociálních služeb podle Zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

Typy podporovaných aktivit:

 • Dotační program je zaměřen na vytvoření programu paliativní péče v zařízení pobytových sociálních služeb (domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, domovy pro osoby se zdravotním postižením), kde žijí lidé v závěru života, na koordinaci paliativní péče v zařízení a na vzdělání pracovníků poskytovatele sociálních služeb v problematice paliativní péče. 
  • a) zajištění pozice koordinátor paliativní péče v zařízení,
  • b) zajištění pozice mentor procesu implementace paliativní péče v zařízení, 
  • c) vzdělávání pracovníků poskytovatele.

Forma a výše podpory:

 • Celková částka určená na dotační program: 4 000 000 Kč.
 • Minimální výše dotace na jeden projekt: 200 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jeden projekt: 600 000 Kč.
 • Minimální podíl spoluúčasti příjemce z vlastních nebo jiných zdrojů Spoluúčast příjemce dotace není požadována.

Specifika a omezení:

 • Dotaci lze použít pouze na úhradu nákladů, které věcně a časově souvisejí s kalendářním rokem, na který je dotace poskytována (tj. rok 2024). Příjemce dotace je povinen použít finanční prostředky do 31. 12. 2024 s výjimkou možnosti úhrady uznatelných osobních nákladů do 20. 01. 2025.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru