Přeskočit na obsah

Jihomoravský kraj — Podpora práce s dětmi a rodinami v oblasti sociálně-právní ochrany dětí

Dotace na podporu práce s dětmi a rodinami v oblasti sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2023.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 13. 02. 2023 od 8:00 do 28. 02. 2023 do 16:00.

Příjemci podpory:

  • Spolky nebo pobočné spolky,  obecně prospěšné společnosti.

Typy podporovaných projektů:

  • Cílem dotačního programu je neinvestiční podpora přímé práce s nezletilými dětmi a rodinami ohroženými zejména rozvodem/rozchodem rodičů. Podporované aktivity preventivního či podpůrného charakteru budou zaměřeny na oblast ochrany práv dětí (odborná pomoc, poradenství a asistované kontakty) a činnosti podporující schopnost rodičů a rodiny jako celku zajistit ochranu práv dětí (vzdělávání rodičů v oblastech řešení rozvodových/rozchodových konfliktů a jejich dopadu na nezletilé děti v rodině).

Forma a výše podpory:

  • Celková částka určená na dotační program: 2 000 000 Kč.
  • Minimální výše dotace na jeden projekt: 25 000 Kč.
  • Maximální výše dotace na jeden projekt: 500 000 Kč.
  • Spoluúčast příjemce dotace není požadována.

Specifika a omezení:

  • Dotaci lze použít pouze na úhradu nákladů, které vzniknou v době od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2023.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru