Přeskočit na obsah

Jihomoravský kraj — Podpora práce s dětmi a rodinami v oblasti sociálně-právní ochrany dětí

Dotace na podporu práce s dětmi a rodinami v oblasti sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2023.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 12. 02. 2024, 8:00 hod. do 01. 03. 2024 do 14:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Spolky nebo pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, církevní právnické osoby, příspěvkové organizace Jihomoravského kraje a Statutárního města Brna, fyzické osoby – podnikatel — OSVČ.

Typy podporovaných projektů:

 • Cílem dotačního programu je neinvestiční podpora přímé práce s nezletilými dětmi a rodinami ohroženými zejména rozvodem/rozchodem rodičů. Podporované aktivity preventivního či podpůrného charakteru budou zaměřeny na oblast ochrany práv dětí (odborná pomoc, poradenství a asistované kontakty) a činnosti podporující schopnost rodičů a rodiny jako celku zajistit ochranu
  práv dětí (vzdělávání rodičů v oblastech řešení rozvodových/rozchodových konfliktů a jejich dopadu na nezletilé děti v rodině).
 • Podporované aktivity:
  • a) zajištění podpory pro bezpečný kontakt dítěte s jemu blízkou osobou (tzv. asistované kontakty/asistovaná předávání); na základě vyhodnocení situace dítěte a IPOD,
  • b) podpora péče o děti v evidenci orgánu sociálně-právní ochrany se zaměřením na rodiče, potažmo děti v rozvodové/rozchodové situaci,
  • c) mediace,
  • d) podpora kontaktu dítěte s rodičem ve VTOS – v situacích, kdy dítě zůstává v biologické rodině nebo je svěřeno do pěstounské péče, svěřeno do ústavní výchovy nebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Podpora všech zúčastněných stran (motivace ke kontaktu, příprava, psychologická podpora apod.)
  • e) odborná pomoc a vzdělávání budoucích náhradních rodičů v období od jejich zařazení do evidence osob vhodných stát se osvojiteli až do právní moci rozsudku o svěření dítěte do osvojení. Prohloubení jejich informovanosti o právní situaci před a po přijetí dítěte (např. z pěstounské péče na přechodnou dobu, z porodnice, babyboxu, utajeného porodu), pro dosud neuspokojené žadatele způsob vypořádání se se změnou zvolených preferencí k přijatému dítěte.

Forma a výše podpory:

 • Celková částka určená na dotační program: 2 000 000 Kč.
 • Minimální výše dotace na jeden projekt: 25 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jeden projekt: 500 000 Kč.
 • Spoluúčast příjemce dotace není požadována.

Specifika a omezení:

 • Dotaci lze použít pouze na úhradu nákladů, které vzniknou v době od 01. 01. 2024 do 31. 12. 2024.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru