Přeskočit na obsah

Jihomoravský kraj — Podpora rodinné a seniorské politiky na úrovni obcí

Dotace na podporu neinvestičních pro-rodinných a pro-seniorských aktivit na úrovni obcí v Jihomoravském kraji v souladu s Koncepcí rodinné politiky pro všechny generace 2020–2030.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 14. 2. 2022 od 8:00 hod. do 28. 2. 2022 do 17:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Obce a města na území Jihomoravského kraje a městské části Statutárního města Brna.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpořené budou pouze níže uvedené oblasti aktivit: 
  • a) osvětově-vzdělávací programy pro rodiny za účelem podpory její stability, rozvoje partnerských a rodičovských kompetencí (např. prezenční nebo on-line kurzy partnerství a rodičovství, zvládání krizí, výchova dítěte, komunikace, finanční gramotnost, prevence kriminality a kyberbezpečnost, zdravý životní styl atd.),
  • b) osvětově-vzdělávací programy na podporu seniorů (např. prezenční nebo on-line kurzy prevence kriminality a bezpečnosti, finanční gramotnosti, počítačových dovedností, age managementu, zdravotní cvičení, zdravý životní styl, univerzity třetího věku),
  • c) aktivity na podporu mezigeneračních vztahů, komunitního života a aktivního života seniorů (např. společné tvoření, učení, vaření, vyrábění, předávání řemeslných, kulturních a hudebních dovedností, rozvoj dobrovolnictví, sousedské slavnosti, sousedská výpomoc, podpora občanské a komunitní angažovanosti, propagace a zapojení do kampaní Týden pro rodinu, Národní týden manželství, Mezinárodní den seniorů),
  • d) vznik a rozvoj Family Pointů a Senior pointů (či jiných obdobných kontaktních míst),
  • e) vybavení hřišť pro všechny věkové skupiny,
  • f) koncepční a informační činnost v rodinné a seniorské politice (např. zpracování strategických dokumentů, propagačních materiálů, organizace kulatých stolů),
  • g) realizace schválených opatření auditu familyfriendlycommunity (v obcích s uděleným certifikátem).

Forma a výše podpory:

 • Celková částka určená na dotační program: 3 000 000 Kč.
 • Minimální výše dotace 25 000 Kč.
 • Maximální výše dotace 100 000 Kč.
 • Spoluúčast příjemce dotace není požadována.

Specifika a omezení:

 • Dotační program je realizován na území Jihomoravského kraje.
 • Každý žadatel smí předložit pouze jednu žádost.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru