Přeskočit na obsah

Jihomoravský kraj — Podpora rodinné a seniorské politiky na úrovni obcí

Cílem dotačního programu je podpora neinvestičních pro-rodinných a pro-seniorských aktivit obcí a měst za účelem naplňování cílů rodinné politiky Jihomoravského kraje.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 12. 02. 2024 od 8:00 do 01. 03. 2024 do 14:00.

Příjemci podpory:

 • Obce a města na území Jihomoravského kraje a městské části Statutárního města Brna.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpořené budou pouze níže uvedené oblasti aktivit: 
  • a) osvětové a vzdělávací programy pro rodiny za účelem podpory hodnoty rodiny a její stability, rozvoje partnerských a rodičovských kompetencí (např. prezenční nebo on-line kurzy partnerství a rodičovství, zvládání krizí, výchova dítěte, komunikace, manželské večery, Týden pro rodinu, Národní týden manželství apod.),
  • b) vzdělávací a aktivizační programy pro seniory (např. prezenční nebo on-line kurzy kyberbezpečnosti, finanční gramotnosti, počítačových dovedností, age managementu, zdravotní cvičení, zdravý životní styl, univerzity třetího věku, den seniorů apod.),
  • c) aktivizační programy na podporu mezigeneračních vztahů mezi dětmi a seniory (např. společné tvoření, učení, vaření, vyrábění, čtení; pro tyto účely nejsou za mezigenerační aktivity považovány akce typu společná návštěva divadla, vystupování dětí
   před seniory, vodění dětí do kroužků apod.),
  • d) aktivity na podporu komunitního života s přímým zapojením občanů (např. sousedské slavnosti, sousedská výpomoc, rozvoj dobrovolnictví; pro tyto účely nejsou za komunitní akce považovány aktivity typu hody, kulturní slavnosti a aktivity, hudební
   festivaly, podpora tanečního umění, lidové kultury apod.),
  • e) vznik a rozvoj Family Pointů a Senior pointů (či jiných obdobných kontaktních míst),
  • f) opravy herních prvků na dětských nebo mezigeneračních hřištích,
  • g) koncepční a informační činnost v rodinné a seniorské politice (např. zpracování strategických dokumentů, propagačních materiálů, organizace kulatých stolů),
  • h) realizace schválených neinvestičních opatření auditu familyfriendlycommunity (v obcích s uděleným certifikátem),
  • i) zajištění vzdělávacích programů a svépomocných skupin pro neformálně pečující osoby.

Forma a výše podpory:

 • Celková částka určená na dotační program: 4 000 000 Kč.
 • Minimální výše dotace 25 000 Kč.
 • Maximální výše dotace 100 000 Kč.
 • Spoluúčast příjemce dotace není požadována.

Specifika a omezení:

 • Dotační program je realizován na území Jihomoravského kraje.
 • Každý žadatel smí předložit pouze jednu žádost.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru