Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Jihomoravský kraj – Podpora služeb pro pečující osoby

Share Button

Cílem dotačního programu je neinvestiční podpora neformálně pečujících osob o člena rodiny zdravotně postiženého nebo s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem nebo seniora prostřednictvím aktivit nestátních neziskových organizací.

Příjem žádostí:

 • Žádosti jsou přijímány v termínu od 15. 02. 2021, 8:00 hodin do 01. 03. 2021, 17:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Spolky nebo pobočné spolky.
 • Obecně prospěšné společnosti.
 • Ústavy.
 • Církevní právnické osoby.

Typy podporovaných projektů:

 • a) Vzdělávací a podpůrné programy pro osoby neformálně pečující o člena rodiny se zdravotním postižením nebo seniora (semináře, kurzy, duchovní programy, programy pro rozvoj osobnosti, na podporu stability rodiny a posilování partnerských vztahů, svépomocné skupiny, poskytování poradenství a podpory v domácím prostředí pečujícího),
 • b) osvětově-vzdělávací aktivity pro širokou veřejnost na téma neformální péče o člena rodiny se zdravotním postižením nebo seniora,
 • c) rozvoj dobrovolnictví v oblasti neformální péče (osvěta veřejnosti, vzdělávání a nábor dobrovolníků, dobrovolnická činnost v domácím prostředí opečovávaného),
 • d) poskytování poradenství a podpory v domácím prostředí pečujícího.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace na jeden projekt: 25 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jeden projekt: 100 000 Kč.
 • Spoluúčast příjemce dotace není požadována.

Specifika a omezení:

 • Každý žadatel smí předložit pouze jednu žádost.
 • Dotační program je realizován na území Jihomoravského kraje.
 • Dotaci lze použít pouze na úhradu neinvestičních nákladů, které věcně a časově souvisejí s kalendářním rokem, na který je dotace poskytována (tj. rok 2021). Finanční výdaje uskutečňované z prostředků dotace lze provést nejpozději do 31. 12. 2021.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>