Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Jihomoravský kraj – Podpora vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2

imac-1999636__340
Share Button

Cílem dotačního programu je prostřednictvím finanční podpory kraje přispět vybraným pobytovým zařízením sociálních služeb na vybavení koncovými zařízeními nebo televizními přijímači, případně úpravu společné televizní antény v souvislosti s přechodem zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na vysílací standard DVB-T2.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 3. 4. 2020 do 9. 4. 2020 do 15:00 hodin.

Příjemci podpory:

  • Poskytovatelé sociálních služeb, obce, příspěvkové organizace zřizované obcemi nebo krajem působící v sociální oblasti,  spolky, ústavy ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník působící v sociální oblasti, církevní právnické osoby podle zákona č. 3/2002 Sb. o církvích, náboženském vyznání a náboženských společnostech působící v sociální oblasti, obecně prospěšné společnosti založené dle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech působící v sociální oblasti.

Typy podporovaných aktivit:

  • a) Pořízení set top boxu ke každému televiznímu přijímači využívaného v zařízení sociálních služeb Finanční podpora do výše 1 000 Kč na pořízení set top boxu ke každému televiznímu přijímači ve vlastnictví žadatele o finanční podporu (nebo jeho zřizovatele), který je využíván v zařízení sociálních služeb pro příjem televizního vysílání a který neumožňuje příjem ve standardu DVB-T2/HEVC; set top box musí umožňovat s ohledem na princip technologické neutrality příjem televizního vysílání ve standardu DVB-T2/HEVC nebo příjem prostřednictvím satelitní platformy, případně IPTV nebo jiné technologie.
  • b) Pořízení televizního přijímače využívaného v zařízení sociálních služeb Finanční podpora do výše 3 000 Kč na pořízení televizního přijímače jako náhrada za televizní přijímač ve vlastnictví žadatele o finanční podporu (nebo jeho zřizovatele), který je využíván v zařízení sociálních služeb pro příjem televizního vysílání a který neumožňuje příjem ve standardu DVB-T2/HEVC; televizní přijímač musí umožňovat s ohledem na princip technologické neutrality příjem televizního vysílání ve standardu DVB-T2/HEVC nebo příjem prostřednictvím satelitní platformy, případně IPTV nebo jiné technologie.
  • c) Nezbytná úprava anténního systému (STA) Finanční podpora na nezbytnou úpravu anténního systému (STA) ve vlastnictví žadatele o finanční podporu (nebo jeho zřizovatele) do výše 7 000 Kč na jeden anténní systém (STA); za způsobilé náklady se považují i náklady spojené s dopravou a instalací úpravy anténního systému (STA).

Forma a výše podpory:

  • Celková částka určená na dotační program je ve výši 1 800 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Za uznatelné náklady se považují neinvestiční náklady vzniklé a uhrazené v období od 1. 9. 2019 do 3. 4. 2020, nejdříve však ode dne pověření sociální služby (viz článek V., odst. 2.), na kterou je poskytovaná dotace.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>