Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Jihomoravský kraj – Program pro poskytování dotací v oblasti EVVO

drop-3698073__340
Share Button

Cílem dotačního programu je finanční podpora neinvestičních a investičních projektů nevládních neziskových organizací, obcí Jihomoravského kraje, škol, jejichž zřizovatelem není Jihomoravský kraj a dobrovolných svazků obcí se sídlem v Jihomoravském kraji. Dotační program je zaměřen na vzdělávací a osvětové činnosti v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty se zaměřením na podporu aktivního zapojení dětí, mládeže i dospělých do péče o životní prostředí.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 14. 02. 2022 do 28. 02. 2022 do 17.00 hod.

Příjemci podpory:

 • Obec v územním obvodu Jihomoravského kraje.
 • Škola (vyjma škol, jejichž zřizovatelem je Jihomoravský kraj).
 • Nevládní nezisková organizace.
 • Dobrovolný svazek obcí se sídlem v Jihomoravském kraji.

Typy podporovaných aktivit:

 • Dotační titul 1 (neinvestiční) – Vzdělávací a osvětové projekty.
 • Dotační titul 2 (investiční) – Vybudování přírodních učeben, zahrad a naučných stezek.
  • Podpora neinvestičních činností nevládních neziskových organizací, obcí Jihomoravského kraje, dobrovolných svazků obcí (pokud je projekt v souladu s předmětem činnosti DSO) a škol.
  • Dotační program je zaměřen na vzdělávací a osvětové činnosti v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty se zaměřením na podporu aktivního zapojení dětí, mládeže i dospělých do péče o životní prostředí, podporu tradičních i netradičních environmentálních osvětových akcí či činností.
  • Podpora je určena především na vzdělávací akce, nikoliv na běžnou provozní činnost žadatele.

Forma a výše podpory:

 • Na dotační program je určena částka 2 000 000 Kč.
 • Minimální výše dotace na jeden projekt činí:
  • a) u dotačního titulu 1 – 20 000 Kč,
  • b) u dotačního titulu 2 – 40 000 Kč.
 •  Maximální výše dotace na jeden projekt činí:
  • a) u dotačního titulu 1 – 80 000 Kč,
  • b) u dotačního titulu 2 – 100 000 Kč.
 • Maximální podíl dotace činí:
  • a) na projekt nekofinancovaný z jiných zdrojů (MŽP, …): 80 % z celkových uznatelných výdajů projektu,
  • b) na projekt kofinancovaný z jiných zdrojů (MŽP, …): 80 % z celkových uznatelných výdajů snížených o podporu z těchto jiných zdrojů.

Specifika a omezení:

 • Dotace musí být vyčerpána v roce 2022, tzn. uznatelné výdaje musí vzniknout v období od 01. 01. 2022 do 31. 12. 2022.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>