Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Jihomoravský kraj – Program pro poskytování dotací v oblasti EVVO

drop-3698073__340
Share Button

Cílem dotačního programu je finanční podpora neinvestičních činností nevládních neziskových organizací, obcí Jihomoravského kraje, dobrovolných svazků obcí (pokud je projekt v souladu s předmětem činnosti DSO) a škol. Dotační program je zaměřen na vzdělávací a osvětové činnosti v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty se zaměřením na podporu aktivního zapojení dětí, mládeže i dospělých do péče o životní prostředí.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 15. 2. 2021 do 1. 3. 2021 do 17:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Obec v územním obvodu Jihomoravského kraje.
 • Škola (vyjma škol, jejichž zřizovatelem je Jihomoravský kraj).
 • Nevládní nezisková organizace.
 • Dobrovolný svazek obcí se sídlem v Jihomoravském kraji, pokud je projekt v souladu s předmětem činnosti DSO.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora neinvestičních činností nevládních neziskových organizací, obcí Jihomoravského kraje, dobrovolných svazků obcí (pokud je projekt v souladu s předmětem činnosti DSO) a škol.
 • Dotační program je zaměřen na vzdělávací a osvětové činnosti v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty se zaměřením na podporu aktivního zapojení dětí, mládeže i dospělých do péče o životní prostředí, podporu tradičních i netradičních environmentálních osvětových akcí či činností.
 • Podpora je určena především na vzdělávací akce, nikoliv na běžnou provozní činnost žadatele.

Forma a výše podpory:

 • Na dotační program je určena částka 1 000 000 Kč.
 • Minimální výše dotace na jeden projekt je 20 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jeden projekt je 80 000 Kč.
 • Maximální podíl dotace na realizovaný projekt je 80 % celkových uznatelných výdajů projektu.

Specifika a omezení:

 • Časový harmonogram realizace projektu – projekt musí být realizován pouze v průběhu roku 2021.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>