Přeskočit na obsah

Jihomoravský kraj — Program pro poskytování dotací v oblasti EVVO

Cílem dotačního programu je finanční podpora neinvestičních a investičních projektů v oblasti environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) nevládních neziskových organizací, obcí Jihomoravského kraje, škol, jejichž zřizovatelem není Jihomoravský kraj, a dobrovolných svazků obcí se sídlem v Jihomoravském kraji.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 16. 10. 2023 do 03. 11. 2023 do 14.00 hod.

Příjemci podpory:

 • Obec v územním obvodu Jihomoravského kraje.
 • Škola (vyjma škol, jejichž zřizovatelem je Jihomoravský kraj).
 • Nevládní nezisková organizace.
 • Dobrovolný svazek obcí se sídlem v Jihomoravském kraji.

Typy podporovaných aktivit:

 • Cílem dotačního programu je finanční podpora neinvestičních a investičních projektů v oblasti environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) nevládních neziskových organizací, obcí Jihomoravského kraje, škol, jejichž zřizovatelem není Jihomoravský kraj, a dobrovolných svazků obcí se sídlem v Jihomoravském kraji.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný objem peněžních prostředků vyčleněných na dotační program: 4 mil Kč.
 • Minimální výše dotace na jeden projekt činí: 40 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jeden projekt činí: 200 000 Kč.
 • Maximální podíl dotace na celkových prokazovaných výdajích o niž lze požádat: 80 %.

Specifika a omezení:

 • Projekty realizované na území Jihomoravského kraje.
 • Dotace musí být vyčerpána v roce 2024. Uznatelné výdaje musí vzniknout v období od 01. 01. 2024 do 31. 12. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru