Přeskočit na obsah

Jihomoravský kraj — Státní dotace pro poskytovatele sociálních služeb dle § 101a zák. č. 108/2006 Sb.

Podpora je zaměřena na financ. běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem soc. služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů soc. služeb, a to v návaznosti na § 95 zák. č. 108/2006 Sb.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 11. 11. 2022 do 23. 11. 2022.

Příjemci podpory:

 • Žadatelem o finanční podporu může být každá sociální služba, která je:
 • Okruh možných žadatelů není omezen právní formou ani typem zřizovatele. 
  • registrovaná podle zákona o sociálních službách,
  • součástí Základní sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2023.

Typy podporovaných aktivit:

 • Financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb.

Forma a výše podpory:

 • Na základě rozhodnutí Rady Jihomoravského kraje bude stanovena výše finanční podpory.

Specifika a omezení:

 • Finanční podpora č. 1 pro rok 2023 se poskytuje žadatelům na základě předložené žádosti. Žádost podává žadatel pouze jednu za všechny jím poskytované sociální služby, na které žádá o finanční podporu.
 • Finanční podpora se poskytuje na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb. Jejich výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí, hlavě I, díle 2 až 4 zákona o sociálních službách. Období, v němž lze stanoveného účelu dosáhnout, je 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru